Statsbyggs prosjektdirektør Per Roger Johansen og prosjektleder for brukerutstyr Kjersti Hallingstad.

Stor interesse for Livsvitenskapsbygget

Ny måte å samarbeide på

0

1300 ulike typer utstyr og 56 000 artikler skal anskaffes for det som blir Norges største og mest tekniske avanserte universitetsbygg.

– Å komme i kontakt med de riktige leverandørene er helt avgjørende for oss, sier Per Roger Johansen, prosjektdirektør i Statsbygg i en pressemelding.

Mer enn 200 leverandører var samlet på Blindern for å lære mer om hvordan Statsbyggs største prosjekt vil gjennomføre sine anskaffelser av bygg- og brukerutstyr. Det er stort spenn i hva som skal på plass i det 67 000 kvadratmeter store bygget. Alt fra dører, energilagningstanker og belysning til avtrekkskap, møbler, forsknings- og laboratorieutstyr.

Livsvitenskapsprosjektet ønsker å samarbeide med potensielle leverandører så tidlig som mulig. Detaljert informasjon om produktene er nødvendig allerede nå, da det påvirker arbeidet med grunnen og fundamentet for det nye forsknings- og undervisningsbygget.

Ny måte å samarbeide på
– Hensikten med møtet var å forberede markedet på de anskaffelsene vi skal gjøre. Vi ønsket også å informere om våre strategier for Lean, systematisk ferdigstillelse, logistikk og digitalisering for å vise hvordan disse påvirker anskaffelsesprosessen, sier Johansen.

Prosjektets strategier er relevante på tvers av alle anskaffelsene, både Statsbyggs og entreprenørenes. Derfor var leverandørmøtet et samarbeid mellom Statsbygg og prosjektets totalentreprenører HENT, AF gruppen, GK inneklima, Schneider og OneCo.

– Vi samarbeider på en helt ny måte i Livsvitenskapsprosjektet. Rådgivere, Statsbygg og entreprenørene samspiller og bidrar på lik linje med sin kompetanse for å finne de beste løsningene for prosjektet. Vi ønsker å få med oss de leverandørene som trigges av å jobbe på denne måten, sier Johansen.

Livsvitenskapsbygget blir en del av universitetet i Oslo når det står ferdig i 2024. Det har en kostnadsramme på syv milliarder kroner, inkludert brukerutstyr.