Lars Bråthen, produktsjef hos Halton kan fortelle at de nå har lansert en ny serie med brannspjeld, med enklere montasje og til en rimeligere pris, men med samme brannklasse. Han gleder seg også over at stadig flere etterspør styringssentralene fra produsenten.

Nye serie brannspjeld med enklere og rimligere styring

Få Full kontroll med styringssentralen

0

Halton har lansert en enklere og rimligere serie brannspjeld for anlegg opptil 16 spjeld. – Med en slik løsning, kan du teste og rapportere funksjonene på hvert enkelt brannspjeld, forteller produktsjef Lars Bråten.

Han kan ”røpe” at det nå snart foreligger en enklere og rimeligere løsning for anlegg opptil 16 spjeld. Det vil si at du får samme type styring på spjeldene i mindre bygg, og kan kjøre rapportering og få dokumentering på at spjeldene faktisk fungerer.

– Dette gir enkel vedlikehold og ettersyn på anlegget, slik at du slipper å måtte gjøre det manuelt. Vi vet at ikke alle sjekker anleggene like godt i en travel hverdag, så dette er en fin måte å både spare tid og samtidig være trygg på at anlegget fungerer.

Full kontroll med styringssentral
– Vi opplever at folk ringer og sier at brannspjeldene ”henger og slenger” for at de ikke har sjekket anlegget på mange år. Spjeld er en bevegelig del som det trengs å ha kontroll og ettersyn på, sier han.

Ved eventuelle driftsfeil, vil du med brannstyringssentral umiddelbart få beskjed. Samtidig har du en rapport å vise til, og kan få opp trender og historikk over tid.

Bråthen påpeker at stadig flere brannkonsulenter er blitt klar over viktigheten av styring av branntekniske hensyn. Også for brannvesenets del er det viktig å kunne vise hvordan bygget faktisk fungerer, minner han om.

– Det er veldig fokus, spesielt på statlig bygg, kravene til brannsikkerhet. Med vår løsning blir FOB ivaretatt ved at du får en månedlig eller ukentlig rapport på bruken.

Han legger ikke skjul på at dette ikke alltid har høy prioritet hos driftsansvarlige av bygg.

– Det man ikke ser, regner man med at virker. Helt til det ryker, da er det krise!

At det ofte er ulike budsjetter på å bygge og drifte, gjør dessuten at det er en evig kamp hvor pengene skal plasseres budsjettmessig. Ikke sjelden er det drift som får de strammeste budsjettene.

– Det er kortsiktig å kun tenke pris på hva produktet koster å kjøpe. Investerer du i kvalitet, slipper du ekstra vedlikehold og anlegget varer lenger. Det kan være dyrt å kjøpe billig dersom produktet ikke holder mål eller har lav holdbarhet.

Kontinuerlig utvikling
Haltons brannspjeld har vært på markedet siden man begynte å benytte kanaler i bygg, og baserer seg således på en gammel og gjennomtestet teknologi. Samtidig er produktspekteret under kontinuerlig utvikling, i tråd med bransjekrav og behov og etterspørsel i markedet.

– Vi har hele tiden hatt ambisjon om å være gode på brannsikring, og føler vi har lyktes bra på det. Den nye serien er således en modifisering av de store systemene på opp mot 200 spjeld.

Halton kan også levere ferdig branntettet løsning, som gjør det svært enkelt å montere på vegg. Stadig flere blir oppmerksom på fordelene det gir, forteller han.

– Når man først har prøvd denne løsningen, blir det gjerne gjenkjøp ved neste anledning dersom byggeprosjektet tillater å gjøre det på denne måten.

De lærde strides
Det er ingen hemmelighet at det er mange skoler på hvordan bygg best skal brannsikres, og at brannkonsulent og byggkonsulent stadig er på kollisjonskurs.

– Det er brytningspunkter når det lønner seg å velge den ene løsningen framfor den andre, i forhold til hvordan bruken på bygget skal være. Brannsikret bygg med ”steng inne”-prinsippet skal begrense brann- og røykskader til et minimum, mens ved «trekk ut» skal hindre spredning via kanalene i en begrenset tid for å kunne holde bygget rent ved evakuering.

– Når det brenner i et rom, blir det som regel totalskadet uansett hvilke løsning man velger. Alt handler om å hindre spredning. Det er imidlertid stor forskjell på brannscenarioer på et laget og en skole eller sykehjem, som må være utgangspunktet når man skal prosjektere hvordan bygget skal brannsikres, er hans klare budskap.

Ny serie med brannspjeld
Halton kunne i sommer presentere en nye serie EI120-brannspjeld med enklere og mindre plasskrevende konstruksjon, men som er like funksjonelle og har samme sikkerhetsklasse som forgjengeren.

– Disse er standard med 24 volts motor påmontert, men kan skaffes med manuell styring om man ønsker det, forteller en fornøyd produktsjef Lars Bråten.