På befaring i Karvesvingen 5 – forretningsutvikler Jørgen C. Flaa og utleiesjef Cecilie Bruusgaard i Höegh Eiendom

Smartbygget på HasleLinje nærmer seg fullt utleid

Signify har levert lysstyringssystemet

0

Smartbygget i Karvesvingen 5 blir ferdigstilt i løpet av første kvartal 2020 og nærmer seg nå fullt utleid. Det er signert tre nye leieavtaler den siste måneden. I tillegg til Atea og Schindler som var klare tidligere, vil Signify, Com4 og Brother flytte inn i løpet av første halvår 2020.

Det er gledelig at så mange selskaper har fått øynene opp for det spennende bymiljøet vi har fått på plass på HasleLinje. Vi er spesielt godt fornøyde med tanke på den tøffe konkurransesituasjonen i området med mange nye næringsbygg på vei opp. Vi skiller oss imidlertid ut med et nærmest ferdig utviklet område og et smartbygg som gir selskaper noen spennende muligheter, sier en fornøyd utleiesjef Cecilie Bruusgaard i en pressemelding.

De tre nye leieavtalene utgjør totalt 1400 kvadratmeter, hvorav Com4 tar over 600 kvadratmeter og Brother 300 kvadratmeter. Signify, som har levert lysstyringssystemet, armaturer og sensorikk til det nye bygget, flytter fra Helsfyr og vil ta 500 kvm. Det gjenstår kun 1,5 etasjer til leie av totalt 11.

Vi ser det som en stor tillitserklæring at Signify tar steget inn i smartbygget vårt på HasleLinje. Lysstyringssystemet fra Signify er en viktig del av infrastrukturen i «det smarte» og vi får nå muligheten til å utvikle dette videre sammen med Signify. Vi håper bygget kan fungere som en testlab for flere av leverandørene i prosjektet. Vi har nå med oss leverandøren på digital plattform (Atea), lysstyring (Signify) og heis og adgang (Schindler) som leietakere i bygget. Dette gir oss de beste forutsetningene for å utnytte smartbygget optimalt og til å utvikle funksjonalitet kontinuerlig også etter at det har kommet i drift, sier Jørgen C. Flaa som blant annet har hatt ansvaret for å utvikle smartbyggkonseptet i Karvesvingen 5.

Om HasleLinje: HasleLinje er navnet på den 100 mål store eiendommen som ligger mellom t- banestasjonene Hasle, Løren og Økern. Det er Höegh Eiendom og AF Eiendom som eier og utvikler HasleLinje. Selskapene har lagt lista høyt når det kommer til arkitektur, så vel som miljøprestasjoner, og er særlig opptatt av å skape et godt og levende nabolag for alle som bor og jobber i området.