Pål Oroszko , leder for Entra sitt tekniske fagteam forklarer prosjektet Entra Labs. Fotomontasje: ITBaktuelt

I Entra Labs skal samarbeid og kunnskapsdeling gi løsninger i fellesskap

Har en plan

0

–  I Entra jobber vi nå med prosjektet Entra Labs, det vil være en del av vårt særdeles spennende og innovative prosjekt Rebel, hvor vi vil tilby fremtidens kontorlokaler som er fleksible og vil være tilrettelagt for samarbeid og kunnskapsdeling. Dette er samarbeid og kunnskapsdeling som vi ønsker og viderefører til Entra Labs, sier Pål Oroszko hos Entra.

Han forklarer at ny teknologi og integrasjonen av denne utvikles gjerne for første gang i Entras byggeprosjekter.

–  Teknologileverandører selger inn teknologi til Entra og entreprenører, men utfordringer er ofte at de ikke er testet og implementert i bygg tidligere. Den nye teknologien selges inn til kunder uten og på forhånd å ha blitt integrert i Entra sin infrastruktur eller faktiske kundebehov. Vi utfører i stor grad primærandelen av innovasjon og «brøytekjøring» med ny teknologi i store byggeprosjekter. Dette får store konsekvenser for sluttfasen og overlevering, og risiko for forsinkelser i byggeprosjektet, sier Oroszko.

Entra sitt tekniske fagteam består av: Jon Anders Sæthre, Tord Solvoll, Glenn Thomas Gustavsen, Roy Vraalsen, Ingebjørg Foss Daae og Mats Akselsen. Jon Anders Dahl (ikke tilstede på bilde).

I Entra LAB ønsker selskapet at teknologileverandører som har produkter og tjenester, piloterer, integrasjonstester og kvalitetssikrer teknologiske løsninger opp mot eksisterende infrastruktur som finnes i deres bygg før det tas en beslutning om det er et produkt eller en tjeneste om som vil tilføre bygget en verdi.

–  På denne måten sikrere vi at produktet er omfattede testet, og vet at de lar seg integrere, før man kommer til den hektiste sluttfasen av et byggeprosjekt. Vi håper dette gjør at ferdigstillingen av byggen våre går mer smidig, sier han.

I tillegg ønsker Entra å utfordre bransjen med en felles kommunikasjonsplattform mellom systemer som benyttes i selskapets bygg.

Stadig mer data generes innenfor bygninger

–  Det er stadig økende mengder data som genereres innenfor bygninger. Her finnes flere forskjellige systemer for å kontrollere klima, belysning, adgangskontroll, for ikke å nevne alle de nye datakildene som kommer fra IoT-enheter, som alle genererer data. Dette er data som må organiseres hvis de skal bidra til kostnadseffektiv og miljøvennlig forvaltning av våre eiendommer, begrunner han.

Han minner om at dagens protokoller/språk har fokus på systemer. Dette gir en høy terskel for opplæring av nye medarbeidere. Ved å sette fokus på både driftsbrukere og sluttbrukere, øker man brukervennligheten.

–  RealEstateCore tar utgangspunkt i hvordan brukere ser på bygget. Vi mener det er på høy tid at alle bruker en felles kommunikasjonsplattform. Da må de ha en åpenhet for at vi skal kunne utvikle oss sammen. I Entra har vi lagt ut våre tanker åpent på en egen internettside.

Oroszko fremholder at Entra eier og drifter alle sine bygg. Selskapet har ett kundesenter som mottar henvendelser fra leietakerne.

–  Vi logger alle henvendelser som kommer inn og arbeider aktivt med tilbakemeldinger og forbedringer av tekniske løsninger, sier han.

I alle byggeprosjekt som skal gjennomføres involveres det bredt i organisasjonen; drift, økonomi, prosjekt, salg/marked, digitalisering osv. Entra har et eget tekniske fagteam som ligger under avdelingen for forretningsutvikling og digitalisering, og denne har en meget viktig rolle i nye prosjekter, og også i forvaltningsprosjekter.https://entraasa.atlassian.net/wiki/spaces/open/overview

Essensielt at ITB er md fra starten

–  Det er helt essensielt at ITB er på dagsorden fra starten av et prosjekt, med rett kompetanse til rett tid, poengterer han, og forteller at Entra har en egen avdeling som består av åtte dedikerte fagpersoner som bistår i byggeprosjekter og forvaltning.

–  Våre tekniske rådgivere har bred kompetanse innen blant annet VVS, automasjon, sikkerhet, IKT og elektro. De bidrar fra skisse- og forprosjekt til gjennomføring og første driftsår. Fagteamet er også en viktig støttespiller for hele vår organisasjon, spesielt prosjektutviklingsavdelingen og forvaltningsavdelingen.

–  I Entra mener vi at vi er blant landets fremste byggherreorganisasjoner, med svært høy teknisk kompetanse. Vi vet hvordan våre bygge skal være og hva som forventes ved overlevering. Vi stiller høye krav og har høye forventinger til våre leverandører, entreprenører og samarbeidspartnere, sier han.

–  Vi har god erfaring med at det er viktig å være med i prosjektene så tidlig som mulig. Da har vi til enhver tid kontroll på hvilke prosjekter som kommer og når de er planlagt, og prioriterer ressurser ut fra det. Tekniske rådgivere fra Entras fagteam er med fra skisse og forprosjekt og gir innspill, basert på erfaring, bruk av våre kravspesifikasjoner, men også evaluering fra tidligere prosjekter.

Oroszko kan fortelle at Entra gir hver enkelt medarbeider muligheter til faglig og personlig utvikling gjennom kurs internt eller gjennom eksterne kurs/utdanningsmuligheter. Entra ønsker å tilby interne kurs som dekker flesteparten av medarbeiderne i selskapet, og kan selv foreslå eksterne muligheter som gjør dem bedre rustet til å gjennomføre nåværende jobb, eller for fremtidige oppgaver. Ved eksterne muligheter søker leder/medarbeider etter interne rutiner basert på hvor omfattende kurs/utdanning er med tanke på gjennomføring og kostnad. Det legges til rette for å delta på kurs i arbeidstiden når deltakelse er planlagt og godkjent.

– Nevn til slutt ett spennende og spesielt prosjekt Entra har for tiden.

–  Tullin-kvartalet i Oslo sentrum. Her åpner Entra opp ett lukket kvartal og skal skape liv i en felles bakgård. Vi bygger nytt og rehabiliterer over 100 000 m2 kontorbygg. Her jobber vi med å knytte bygg tettere sammen, ved bruk av samme systemer i flere bygg, og ser store fordeler som gir mer fleksible bygg.

Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen, samtidig med en stor digital satsning.

Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim, med hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Bergen og Trondheim.

Selskapet eier og drifter ca. 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 90 eiendommer. Entra skal bidra til å utvikle byen til glede for de som bor og jobber der. Selskapet har som mål å bidra til å skape byområder i våre strategiske satsningsområder som er attraktive, inkluderende og tilgjengelige for innbyggerne.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Entra ansetter ny direktør for eiendomsforvaltning

Kjetil Hoff (42) er ny eiendomsdirektør i Entra.