Multiconsult er rådgjevar ved riving og bygging av eit bygg for mellomtrinn ved Tysnes skule.

Grønn gjennomføring ved nytt skolebygg på Tysnes

Multiconsult er totalrådgiver

0

Alle prosjekteringsmøter vil bli gjennomført på Stord når Tysnes kommune skal rive og bygge nytt mellomtrinn ved Tysnes skule.  Slik skal de sammen med Multiconsult ivareta ambisjonen om grønn gjennomføring av prosjektet. Reduksjon av unødvendige reiser er et av flere bidrag til dette.

I prosjektet vil visualisering gjennom Virtual Reality-rommet på Stord bli brukt aktivt til å gjennomføre faglige modellgjennomganger og tverrfaglige kollisjonskontroller. Stord-kontoret bygde VR-rommet i 2018, og har så langt gjort mange gode erfaringer knyttet til tidlig å luke ut feil og mangler ved bruk av VR i prosjektering.

Det var i desember at Leigland Bygg skrev totalentreprisekontrakt med Tysnes kommune. Nå er Multiconsult valgt som totalrådgiver i prosjektet.

Prosjektet på Tysnes skule i Vestland fylke går ut på å rive eksisterende bygg for mellomtrinn og gymnastikksal, bygge nytt mellomtrinn på ca. 2100 m2 og bygge om ca. 250 m2 i eksisterende bygg. Prosjektet har miljømål om å oppnå energikarakter A, og det skal bygges et flott uteområde. Hele totalentreprisekontrakten har en verdi på rundt 70 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift for Leigland Bygg.

– Prosjektet på Tysnes skule passer godt inn i Multiconsults prosjektportefølje. Virksomheten blir totalrådgiver og skal prosjektere alle fagområdene fra kontoret på Stord. Fordelen med å samle alle rådgiverfag i ett firma er færre grensesnitt og ansvarsforhold. Kommunikasjon og samhandling mellom fagområda blir enklere med alle prosjektmedarbeiderne samlet i samme lokale, men digital samhandling åpner også for effektivt å kunne nytte ressurser fra andre deler av Multiconsult, seier Steinar Kjerpeseth, seksjonsleder i Multiconsult på Stord.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Multiconsult integrerer bærekraft i rådgivningen

Konsernsjef Grethe Berly vil integrere bærekraft i Multiconsults rådgivning. Foto: Erik Burås/Studio B13.