Hvor er El-installasjonsbransjen
Svein Harald Larsen, fagsjef kompetanse i Nelfo.

Hvor er El-installasjonsbransjen med bygningsautomatisering i boliger?

SINTEF-rapport presenteres på Nelfos Opplæringskonferanse

0

Smarte bygg har vært tema i en årrekke og private kunder strømmer til for å kjøpe styringselektronikk fra Google, Amazon, Apple, IKEA mfl. Men hvor er El-installasjonsbransjen i dette bildet?

Hvor er El-installasjonsbransjen: Partene, El og IT forbundet og Nelfo, har sammen med SINTEF gjennomført en undersøkelse for å finne svar på dette. Rapporten blir presentert på Opplæringskonferansen i Kristiansand 4. og 5. februar.

Spørsmålet reises om tilbudsstruktur og læreplaner tar høyde for alle disse utfordringene innenfor elektrofagene. Er bransjen godt nok rustet nå? Dette blir drøftet nærmere under konferansen.

– Til høsten blir det tatt i bruk nye læreplaner for Vg1 og ny tilbudsstruktur. Dette skal vi diskutere på opplæringskonferansen i Kristiansand. Vi setter også søkelyset på kvinner i elektrobransjen, solenergimarkedet, droner, robotisering og bygningsautomatisering i boliger, sier Svein Harald Larsen, fagsjef kompetanse i Nelfo.

Flere aktuelle temaer

Aktuelle temaer som kommer opp er nye teknologier på styring av sol og batteri i bygg er på stadig fremmarsj. Dette er teknologier vi kommer til å se mer og mer av i fremtiden både på næringsbygg, borettslag og i privatboliger. Elbilens fremmarsj har også hatt positive synergier for folks valg av strømkilder. Stadig flere installerer og monterer solcelleanlegg på egne tak. Etter hvert vil også lagring av strøm i batteri bli mer vanlig enn i dag. Vil vi i fremtiden se boliger og næringsbygg som er ”off grid” i perioder av året?

Kunnskapsdepartementet har satt i gang et arbeid med å utrede hvor robotikk egentlig hører hjemme i (fag)utdanningen i Norge. Faglig råd for elektrofag har i årevis ment at robotikk åpenbart hører inn under elektro. Departementet er ikke så sikker. Dette vil deltakerne få høre mer om på konferansen, og hvor hvordan robotteknologien utvikler seg på et utall av områder i samfunnet.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

“Alle” skal bruke droner

Bruken av droner har eksplodert de siste årene. ”Alle” har bruk for droner. Fra å være en hobbysyssel for spesielt interesserte kommer nå droner inn for fullt på mange områder i arbeidslivet. Mediebransjen, elektrobransjen, byggebransjen, boligmeglerbransjen, Forsvaret, politi og samferdsel ”klarer” seg snart ikke uten bruk av droner. Men hvem skal ha utdanning for å operere og vedlikeholde profesjonelle droner? Luftfartstilsynet kommer med strengere regler og klasser for droner. Her peker elektrofagene seg ut som en viktig aktør i fag og yrkesopplæringen.

I tillegg til de nevnte temaene vil 2-dagerskonferansen gå dypere inn i læreplanverket som nå er under utvikling. Her vil det bli drøftet hva som er bra og hva som kan bli bedre i læreplanverket – samt gi innspill til utdanningsdirektoratet før læreplanene endelig fastsettes høst 2020. Et annet spørsmål er om elektrofagene har riktige navn og om fagene er riktig plassert i tilbudsstrukturen for å utvikle og holde tritt med bransjeog teknologiutviklingen ti år frem i tid.

Elektrobransjen er sammen med byggfagene og mange fag innenfor industrien svært mannsdominerte. Partene har i årevis arbeidet for å øke kvinneandelen i elektrofagene, men har ikke lykkes fullt ut. Det er stadig for få kvinner som søker elektro. Spørsmålet er hvorfor bransjen har behov for flere kvinner i elektrofagene og hvordan arbeider partene med å øke kvinneandelen. Hjelper det å ”bare” arbeide for å øke rekrutteringen?

Hvor er El-installasjonsbransjen? Les mer og se program Opplæringskonferansen 4. og 5. februar 2020 på Scandic Hotel Sørlandet, Kristiansand.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Her designes en ny smarthusløsning for økende kundemasse

autobolig
Fra venstre: Markedssjef Erik Braatnes, daglig leder Henning Herfjord, salgskonsulent/markedsfører Jacqueline Knutsson, systemingeniør Casper Johansen og saksbehandler/prosjektleder Per Henning Johansen.