bvelferdsteknologi
På bildet fra venstre; Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg, SUS2023, Ståle Hus, avdelingsleder kommunikasjon og helseteknologi OneCo, Geir Sivertsen, salgssjef OneCo, Kjell Arne Giske, administrerende direktør OneCo, Ole Petter Rønningen, rådgiver IKT SUS2023, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023, Jonas Nordnes Berglind, rådgiver anskaffelser SUS2023 og Tor Willy Lien, CEO Best Teleprodukter AS. Foto: Torbjørn Stensland/SUS2023

– Den teknologiske utviklingen gir nye og mer fleksible muligheter

Komplett pasientsignalanlegg

0

-Vi skal levere nær 1800 snordrag, 200 korridordisplay og 40 vaktromdisplay til Helse Stavanger/SUS2023. Anlegget vil i stor grad fungere slik folk er vant til, men den teknologiske utviklingen gir også nye og mer fleksible muligheter, sier Kjell Arne Giske, administrerende direktør i OneCo.

Kontrakten mellom OneCo og Helse Stavanger/SUS2023 er verdt nær 15 millioner kroner inkludert mva. For den prisen får det nye universitetssykehuset et komplett pasientsignalanlegg.

OneCo skal i samarbeid med BEST Teleprodukter levere morgendagens løsning i BEST Aid pasientsignalanlegg der informasjons- og alarmformidling er optimalisert for å ivareta sykehusets pasienter og pleiepersonell

En ny funksjon er at varsel og alarmer vil gå direkte til ansvarlig pleiepersons vaktmobil.

-For våre folk på jobb i det nye universitetssykehuset vil det være en stor fordel, fordi man til enhver tid ser hvor det trengs hjelp, selv om man ikke er ved displayet på vaktrom eller i korridor. Det tror vi vil øke handlingsrommet og bedre arbeidshverdagen for pleiepersonalet. I tillegg vil det være bedre for pasientene, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

OneCo vinner med dette sin andre kontrakt med SUS2023. I mai 2019 vant selskapet avtalen med å levere byggautomasjon til det nye sykehuset. Det innebærer styring, regulering og overvåkning av driftstekniske installasjoner på nye SUS. I tillegg skal OneCo levere romkontroll for rundt 4000 rom på det nye sykehuset. Den kontrakten er verdt 47 millioner kroner inkludert mva.

Pasientsignalanlegg-leveransen skal styres fra kontoret til OneCo Technologies AS på Forus i samarbeid med hovedkontoret i Bergen.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Vi forvalter og drifter et gigantisk byggeprosjekt på vegne av skattebetalerne

Fra venstre; Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023 og Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Helse Stavanger. Foto: Helse Stavanger/SUS2023 – Ørjan Richardsen