Victoria Marie Evensen (Ap) byråd for næring og eierskap.​ Foto: Sturlason

Samler fire kommunale foretak under Oslobygg KF

Vedtatt i Oslo bystyre

0

– Vi starter nå prosessen med å samle foretakene og jeg har stor tro på prosjektet. Ett større foretak er bedre rustet til å tilpasse seg fremtidige krav om hurtigere endringer og økt kompetanse innenfor teknologi, innovasjon og nye arbeidsmetoder, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), i forbindelse med at Bystyret i Oslo har vedtatt å danne Oslobygg KF.

Oslobygg KF vil bestå av det som i dag er de kommunale foretakene Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg.

Sammenslåingen av byggforetakene ble vedtatt i Oslo bystyre 29. januar.Oslobygg KF vil forvalte omlag 2,5 millioner kvadratmeter eiendom og blir dermed en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører.

Ifølge kommunen tar de grepet for å få større og mer robuste fagmiljøer.

De mener det vil slå positivt ut for fremtidig rekruttering og gi bedre muligheter til å utvikle egne ansatte.

– Kommunen kan nå i større grad tilrettelegge for en mer effektiv bruk av kommunens tomter og bygge for flere formål i ett og samme prosjekt. Vi får mulighet til å fremme god klimapolitikk, og til å bekjempe arbeidskriminalitet. I tillegg står vi sterkere rustet til å ta i bruk ny teknologi i våre byggeprosjekter, sier byråden i en pressemelding.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Boligbyggs forvaltning av kommunale boliger vil fortsette i et eget foretak.

Årsaken er ifølge kommunen at Boligbygg skiller seg fra de øvrige foretakene når det gjelder leietakere, husleiemodell og finansiering.

I tillegg er det viktig å ivareta det boligsosiale formålet til Boligbygg.

– Boligbygg har et viktig formål, nettopp å skaffe boliger til vanskeligstilte i Oslo. Jeg tror dette best ivaretas ved at denne delen av Boligbyggs virksomhet beholdes i et eget foretak, sier Evensen.

Gjennomføringsperioden starter nå og Oslobygg vil tidligst være operativt i starten av 2021. I gjennomføringsfasen vil dagens foretak fortsette sin vanlige drift.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner