Prosjektet er avsluttet, bygningen står ferdig, hva med driften i 40 år?

Aktuelle kurs i Oslo, Ålesund og Bergen

0

Godt spørsmål, mener Standard Norge, og kjører utover våren flere kurs i NS 6460 (ITB)  – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner. Kursene holdes på Lysaker like utenfor Oslo, i Ålesund og Bergen. og Lysaker også i mars.

Om kurset skriver de at oppgaver og krav er mange; forventninger til gode brukeropplevelser, lave miljøutslipp, høy energieffektivitet og krav til sikkerhet for mennesker og inventar. Og de påpeker at i tillegg har byggeier forventninger til avkastning på sine investeringer.

Følgende hovedområder gjennomgås på kurset: Bærekraft og miljø, stillingsinstruks for teknisk driftsansvarlig, datasikkerhet og lisenser, andshake prosjekt/drift og drift- og vedlikeholdsdokumentasjon.

Videre tar man for seg årlige mål for driften, tilfredse brukere, krav til faglig kompetanse, kontinuerlig forbedring og periodisk gjennomgang og avvik, registrering og behandling.

Deltakerne får også innføring i overvåking og styring av forbruk, verdibevarende vedlikehold, innspill og budsjetter og risikovurderinger.

Kurset gir innblikk i mål og oppgaver ved drift av bygninger; hvordan oppnå bærekraftig drift, verdibevarende vedlikehold og reduserte miljøutslipp. Og hvordan sørge for fornøyde brukere eller leietakere, kontinuerlig forbedringer og faglig kompetanseutvikling.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Kurset gir en innføring i NS 6460:2019 – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner, samt en kort orientering om andre tilhørende standarder.

Kurset gir deg innsikt i driftens økende betydning i offentlig og private eiendomsvirksomheter, og hva som faktisk inngår i driftsavdelingens mål og oppgaver.  Du skal etter gjennomført kurs også kunne utarbeide funksjonelle stillingsinstrukser som beskriver årlige mål og arbeidsoppgaver, samt få økt forståelse for hvilke verktøy og systemer drift trenger for å kunne utøve sitt arbeid på en effektiv måte.

Deltakerne trenger ingen spesielle forkunnskaper, men bør ha erfaring fra og forståelser for driftsoppgaver.

Kursholder er Arne Eggen som er leder for komiteen; SN/K025 Bygningsautomatisering i Standard Norge og har dermed bidratt til å utarbeide norske standarder som NS 3935 – ITB, NS 6450 –Idriftsetting og prøvedrift, NS 6460 – Drift, norsk veileder til NS EN 15232; tiltak for bedre energiytelse vha. automatisering og NS 3420 del YB, beskrivelsestekster for systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet.
Arne Eggen holder også kurs i de øvrige «ITB-standardene».

Arne Eggen er uavhengig konsulent, men også rådgiver i bransjeforeningen Integra, foreningen for automatisering og digitalisering. Han er har jobbet med automatiseringsteknikk i hele sitt yrkesaktive liv innen flere områder. I regi av Integra har han siden 2011 ledet «ITB Brukerforum i fem byer».

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Standardisering på alle nivåer gir berikelse og nytteverdi

Hele-E-bygget. Foto SUS2023