På bildet, fra venstre; John Jakobsen, prosjektleder bygg SUS2023, Eivind Lund, prosjektleder Stanley Security, Karen Mauritzen Midbøe, rådgiver anskaffelser SUS2023, Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg SUS2023, Else Marie Thue Solli, avdelingssjef Rogaland Stanley Security og Ove Nygaard, salgsleder, Stanley Security. Foto: Ingveig Tveranger/SUS2023

Komplett fullintegrert sikringsanlegg for adgangskontroll, innbrudds-, alarm- og TV-overvåkning

SUS2023 og Stanley Security

0

SUS2023 (Stavanger universitetssykehus) og Stanley Security er enige om en avtale som innebærer leveranse og installasjon av et komplett fullintegrert sikringsanlegg for adgangskontroll, innbruddsalarm, overvåkningsalarm og TV-overvåkningsanlegg.

Kontrakten har en verdi på 24 millioner kroner inkludert mva.

-I en konkurranse med andre sikkerhetsleverandører er vi svært glade og stolte for at Helse Stavanger har valgt Stanley Security som samarbeidspartner til det nye universitetssykehuset på Ullandhaug, sier Mie Solli, avdelingssjef Rogaland i Stanley Security AS, som har kontor på Forus i Stavanger.

-Nå ser vi frem til å jobbe sammen med Stanley Security slik at vi i fellesskap får til gode løsninger for våre medarbeidere. Både sikkerhet og trygghet er sentralt, samtidig som det skal fungere greit å bevege seg mellom ulike soner på SUS, selv om de har ulike sikkerhetsnivå, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

-Helse Stavanger har lagt stor vekt på teknisk løsning og kompetanse. Det er derfor ekstra stas å bli valgt som leverandør når dette er vårt genuine fagfelt i Stanley Security. Vi skal nå levere et moderne og fremtidsrettet sikkerhetsanlegg tilpasset sykehusets behov. Dette skal vi gjøre i tett samarbeid med sykehusets personell, sier Solli.

Stanley Security skal levere et komplett fullintegrert sikkerhetsanlegg bestående av adgangskontroll, innbrudd- og overfallsalarm samt sikkerhetskameraer til hele det nye universitetssykehuset.

-Dessverre ser vi at arbeidshverdagen for flere av de som jobber i front på sykehuset blir mer usikker og kompleks, med enkelte pasienter som krever mer enn bare helsehjelp.  Vi er avhengige av at de kan slå alarm når noe skjer. Derfor skal vi ha et moderne og sikkert system på plass, slik at både personale og pasienter skal kjenne seg trygge, sier Johanson.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Vi forvalter og drifter et gigantisk byggeprosjekt på vegne av skattebetalerne

Fra venstre; Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023 og Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Helse Stavanger. Foto: Helse Stavanger/SUS2023 – Ørjan Richardsen