Kokstadflaten 4 i Bergen. Innfelt Tommy Hagenes.

– Proptech Bergen – Starten på Vestlands Silicon Valley

0

Proptech Bergen ble etablert i 2019 med mål om å gjøre Kokstadflaten 4, smart ved hjelp av eiendomsteknologi. Bygget som hadde som andre bygg på Kokstad, høy ledighet, men fylles nå opp av leietakere fra tradisjonelle bygningstekniske fag og leietakere fra it-fag. Grunder Tommy Hagenes har etablert et “co-working space” som også er blitt en “living lab”.

Leietakerne som ikke kjente hverandre fra før, har livlige diskusjoner i lunsjen som kan bidra til å skape synergier på tvers av faggrupper, med et felles mål om å lage smartere bygg.

Dette har Tommy Hagenes nå lykkes med og 3.etg på Kokstadflaten 4, er nesten fullt utleid med spennende selskaper, store og små, tradisjonelle og utradisjonelle. Airthings og Disruptive Technologies som er to av de hotteste proptech-selskapene på markedet, har nettopp signert leiekontrakter og er siste tilskuddet til en spennende miks av selskaper.

Grùnder Tommy Hagenes sier at det var akkurat dette som var tanken med Proptech Bergen; “om vi klarer å få dette bygget smart, da kan vi klare å gjøre alle de andre eksisterende næringsbyggene smarte også.” I tillegg er data fra alle de tradisjonelt lukkede tekniske anleggene som SD-anlegg, varme/kjøleanlegg, adgangskontroll, brannanlegg, heis og ventilasjon, konvertert til data i åpne og tilgjengelige API-er (grensesnitt). Proptech Bergen hjelper dermed de nye startup-selskapene til å kunne teste ut sin spennende teknologi på data fra de åpne API-ene. Areo og InfraCity bruker disse som pilotering av nye systemer.

– Vi har også har de tradisjonelle selskapene med oss; IV Produkt på ventilasjon, Canes på vann og Mestergruppen på bygg. Selskapene bidrar alle på sin måte med god kunnskap,  kompetansedeling og erfaring, og hvordan de ser på fremtiden og utfordringer. Denne kombinasjonen av kunnskapsdeling og teknologi er viktig, sier han.

Et overordnet mål for Proptech Bergen er å utfordre leietakerne på FNs bærekraftsmål. I stedet for å skifte ut de eldre tekniske anleggene, er bygget supplert med sensorikk. I tillegg har Hagenes arrangert flere “hackathon-er” hvor han har samlet mennesker fra ulike bransjer for å løse et problem. Der han har hatt utfordringer med lukkede datasystemer på ventilasjonstyring og varmeanlegg, klarte gruppene å åpne de lukkede proprietære systemene for å styre dem på en smartere og mer energieffektiv måte.

Da Cisco ble partner på AV-utstyr, reduserte leietakerne reisetiden kraftig. Dette har flere positive sider som Tommy Hagenes peker på:

– Vi blir mer effektive, vi har et lavere CO2-fotavtrykk, og i tillegg har vi fått et mye bedre inneklimamiljø på Proptech Bergen. De fleste som er her, har gjerne flere kontorer i Norge eller utlandet, derfor er kommunikasjon og teknologi viktig. Men vi ønsker å dra det enda lengre, og vi prøver å se hvordan sensorikk og AV-utstyr kan gi oss en enda bedre innsikt sammen, avslutter han.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Startet opp med egen ITB-avdeling for et drøyt år siden

Startet opp
Frode Lægreid i Ruta Entreprenør AS,