Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Kan internasjonale standarder styre kunstig intelligens i ønsket retning?

100 på frokostmøte hos Standard Norge

0

Hvordan skal vi styre kunstig intelligens i ønsket retning? Kan internasjonale standarder bidra? Det var tema på Standard Norges frokostmøtet på Lilleaker 5. februar. Interessen for arrangementet var stor med rundt 100 påmeldte.

Innlegg av Marit Sæter, kommunikasjonsdirektør i Standard Norge


Det handler om tillit

Marit Sæter, kommunikasjonsdirektør i Standard Norge.

Kunstig intelligens (KI) har potensial til å løse vår tids største globale utfordringer, men når teknologien blir stadig mer kompleks, oppstår det spørsmål om tillit. Økt regulering kan bidra til å gjenoppbygge noe av denne tilliten, men det er fortsatt mange gråsoner. Hvordan kan vi sikre at KI er pålitelig uten å hindre utviklingen?

Regjeringens strategi for kunstig intelligens

Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, åpnet arrangementet og understreket at Standard Norge er svært tilfreds med at regjeringens strategi for kunstig intelligens, som kom 14. januar, har tatt hensyn til flere av Standard Norges innspill i høringsrunden. Strategien peker spesifikt på internasjonale standarder som ett av flere virkemidler for å styre kunstig intelligens i riktig retning. På et område der nasjonalt lovverk kan ha utfordringer med å holde tritt med utviklingen, kan det være enklere å utvikle og bruke internasjonale standarder som gjelder på tvers av landegrenser. Kunstig intelligens kjenner ingen landegrenser, og det er viktig at Norge, som et lite land deltar aktivt i internasjonalt standardiseringsarbeid, med flere nasjonale eksperter ifølge Standard Norge.

Regjeringens strategi viser til behovet for å trekke inn både forskning og SMB’er i internasjonalt standardiseringsarbeid, og samtidig sikre at Norge beholder viktige konkurransefortrinn innenfor de viktigste næringene. Strategien peker på at deling av data og bruken av beste praksis er et sentralt element i utviklingen, og her er standardiseringen en unik arena. Internasjonal standardisering er basert nettopp på erfaringsutveksling og beste praksis, og vil være en viktig kilde til kunnskap også i videre utvikling innenfor kunstig intelligens, mener Standard Norge.

På frokostmøtet presenterte statssekretær Paul Chaffey regjeringens strategi for kunstig intelligens som har fått bred omtale og mange høringsinnspill.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Ulike perspektiver på kunstig intelligens

Når algoritmer blir mer sofistikerte og autonome, risikerer vi at beslutninger blir tatt på våre vegne uten at etiske vurderinger blir lagt til grunn. Senior principal specialist Asuncion Lera St.Clair fra DNV GL tok tak i de etiske perspektivene ved KI. Hun er også engasjert i dette i ISO.

Jonathan Borge Lie, produsenten bak dokumentarfilmen iHuman, viste klipp fra filmen med sine skremmende scenarier. Filmen kommer på norske kinoer i mars og har allerede fått god omtale.

Direktør for AI i PWC, Lars Erlend Leganger, viste til de mange muligheten som ligger i KI og ga forsamlingen gode råd når det gjelder å ta vare på og bruke verdifulle data. I tillegg bidro sjefsforsker i Sintef Digital, Arne Berre med en presentasjon av standardiseringsarbeidet som foregår i ISO. Berre er komitéleder i Standard Norges speilkomité for kunstig intelligens og har mange år bak seg i ISO, blant annet knyttet til stordata. Nå vil han veldig gjerne ha flere norske eksperter med seg i ISO-arbeidet.

Forbrukerrådets politisk rådgiver for digitale tjenester, Ailo Ravna, viste til Forbrukerrådets innspill til regjeringens strategi for kunstig intelligens og fordeler og ulemper ved kunstig intelligens for forbrukerne, ikke minst knyttet til personvern.

Avslutningsvis ble det en debatt under overskriften «Hvordan kan internasjonale standarder regulere kunstig intelligens til å bli et gode for samfunn og næringsliv?». Den debatten er slett ikke ferdig og Standard Norge planlegger å fortsette den både i egen komite for kunstig intelligens, i ISO og i kommende arrangementer, blant annet på Arendalsuka i august.

Hele arrangementet ble filmet, så de som ønsker å få med seg alle innleggene og presentasjonene, kan finne dem på standard.no

FAKTA
Internasjonal standardisering innenfor kunstig intelligens

De store teknologiskiftene vil forandre hvordan vi lever og jobber, og internasjonalt mener mange at felles standarder er avgjørende for at innføringen av KI virkelig skal lykkes.

Derfor er det etablert en internasjonal standardiseringskomite for «Artificial Intelligence» i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen; ISO/IEC JTC1/ SC42 som allerede har utviklet tre standarder og har mange standarder under utvikling. 42 land er deltakere eller observatører i arbeidet som ledes av USA.

Det er åpent for flere norske eksperter å delta i arbeidet. Det er viktig at Norge deltar og påvirker utviklingen innenfor i tråd med norske interesser.

Mer informasjon om standarder for kunstig intelligens

Vil du vite mer om kunstig intelligens og hvordan Standard Norge ønsker å påvirke det internasjonale standardiseringsarbeidet, er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge, Lars Erik Jensen, e-post lej@standard.no.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Standardisering på alle nivåer gir berikelse og nytteverdi

Hele-E-bygget. Foto SUS2023