Schweigaards gate 16 er BREEAM In-Use-sertifisert og månedens bygg i februar. Foto: Entra.

Målet er at SD-anlegget skal lære seg bruken og kontinuerlig optimalisere driften

Byggalliansens Månedens bygg

0

I Schweigaards gate 16 har Entra ivaretatt flere av Bygg21s kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder, og samtidig fått inspirasjon til å utforske hvilke muligheter som finnes i eksisterende bygg.

Månedens prosjekt i februar er BREEAM Awards-nominerte Schweigaards gate 16. Kontorbygget sentralt i Oslo har ni etasjer med kontorer, møterom, auditorium, kantine og utadrettet virksomhet i første etasje.

Her har Entras driftsteam jobbet systematisk med grønn eiendomsdrift, og det har gitt gode resultater i tråd med flere av Bygg21s kvalitetsprinsipper.

Jobber for lavt energiforbruk og godt innemiljø

Kvalitetsprinsippene slår fast at gode bygg og områder utnytter energien godt, og at bygget forvaltes, driftes og vedlikeholdes effektivt.

Schweigaards gate 16 er et relativt nytt bygg, som ved oppføring ble sertifisert til BREEAM-NOR «Excellent». Eiendommen tilfredsstiller energiklasse B. Det er bygd etter TEK 10-standard, og blir varmet opp med fjernvarme.

I de 4-5 årene det har vært i drift, har det vært driftet med ca. 100 m kWh per m2.

– Driftstemaet har hele tiden hatt ambisjoner om å drifte bygget med enda lavere energiforbruk, forteller teknisk sjef i Entra, Lars Espen Kverne.

I løpet av de siste par årene har teamet satt i gang et prosjekt hvor SD-anlegget skal registrere bruk av de forskjellige arealene på bygget med informasjon fra bevegelsesdetektorer i bygget, som i dag styrer byggets belysning. Målet med dette er at anlegget skal lære seg bruken og kontinuerlig optimalisere driften deretter.

– Anleggene og teknologien som er implementert i våre nye bygg åpner opp for flere muligheter for mer effektiv og smart drift. Dette har også gitt inspirasjon til å undersøke hvilke muligheter som finnes også i eksisterende bygg og hvordan dette kan brukes for å få enda mer optimal drift av eiendommen, sier Kverne.

Driftsteamet på eiendommen har forhåndsdefinert en kjernetid i Schweigaards gate 16 som pr. nå er mellom kl. 09:00 – 15:00. I dette tidsrommet regner teamet med at det er flest ansatte på jobb, og inneklimaet skal være optimalt. Utover dette er det automatisk individuell tilpassing av de ulike arealene.

Inneklima har stor betydning for trivsel og helse, både fysisk og psykisk. God luftkvalitet er blant Bygg21s kvalitetsprinsipper for gode bygg.

– Entra har som visjon at Entrabygg skal være de byggene der de mest fornøyde menneskene jobber. Med dette prosjektet har vi lært at vi har parametere i programmet som gjør at vi kan stramme inn, og teste grensene for energioptimalisering i bygget uten at dette går på bekostning av inneklima og brukers opplevelse av denne, forteller Kverne.

Undersøker muligheter i eksisterende bygg

Byggets driftsteam har også jobbet aktivt med å øke andelen av avfallet som material- eller energigjenvinnes. I Schweigaards gate 16 har sorteringsgraden økt fra 57 til 76 % de siste par årene, og driftsteamet har som ambisjon om å øke dette tallet ytterligere i årene som kommer.

Teamet skal blant annet innføre Entras nyetablerte «mal for miljøstasjoner» i sin portefølje.

Gjør det lettere å sykle til jobb

Bygg21s kvalitetsprinsipper peker også på gode bygg og områder har god tilgjengelighet. Det innebærer blant annet at det er mulig å komme seg til bygget på en miljøvennlig måte.

I Schweigaards gate 16 har driftsteamet de siste årene jobbet for å tilrettelegge enda mer for at brukerne av bygget kan sykle til jobb. Eiendommen har kun 23 parkeringsplasser som brukes av kun én leietaker i bygget. Med andre ord benytter mange seg av andre måter å komme til jobb på, som sykkel.

Det er etablert en stor sykkelparkering i plan U1 med tilhørende sykkelvask, servicestasjon og garderober. Med slike fasiliteter er det enklere å vurdere alternative transportformer til jobb.

Dokumenterer arbeidet

BREEAM In-Use er et sertifiseringssystem for bærekraft i eksisterende bygg. I løpet av 2018/2019 gjennomgikk Schweigaards gate 16 en BREEAM In-Use sertifisering, og har oppnådd hittil høyeste score i Norge innenfor del 2 – Forvaltning med 90,7 % og karakteren «Outstanding».

I tillegg til det, ligger nå Schweigaards gate 16 på andre plass i Norge med sine resultater innenfor del 1 – Eiendom (78,7 %, Excellent).

Schweigaards gate 16 er ett av to Entra-bygg som er nominerte i årets BREEAM Awards, som finner sted 2. mars. Eiendommen er nominert i kategorien «Commercial Project: In-Use award».

Viderefører miljø i driftsfasen

– Målet med BREEAM In-Use-sertifiseringen var å få en bekreftelse på at prosjektets miljøkvaliteter kan videreføres også i driftsfasen. I tillegg til det har sertifiseringen bidratt til at driftsteamet fokuserer på kontinuerlig miljøforbedring i hele byggets levetid, forteller rådgiver for driftsstøtte i Entra Evija Izaka.

Den høye scoren spesielt på del 2, Forvaltning, viser at det er etablert mange gode kvaliteter i bygget som støttes videre av forvaltningen av eiendommen.

Entra har oppnådd særlige gode resultater innenfor kategoriene Helse og innemiljø (94,59 %), Arealbruk og økologi (100 %), Materialer (95 %) og Forurensning (100 %).

Fakta:

Sted: Oslo
Prosjekttype: Kontorbygg
Bruttoareal: 15 500 m²
Byggherre: Entra ASA
Totalentreprenør: NCC Norge AS
ARK: LOF Arkitekter AS
LARK: Landskaperiet
Rådgivere: Norconsult, SWECO, Sivilingeniør Sv- Bolesjø, Stor-Oslo Eiendom AS
Underentreprenører og leverandører: CM Mathiesen, Klimateknikk, Datek Installasjon AS