- Vi skal bidra til tryggere elektriske anlegg, sier Pål Brun-Hansen (innfelt). ITBaktuelt.

Skal bidra til tryggere elektriske anlegg

Elsikkerhetsforbundet

0

Elsikkerhetsforbundet skal være en faglig kompetanseorganisasjon for medlemmer og Norges befolkning. – Vår primære oppgave er å avdekke feil i elektriske anlegg for å unngå fare for liv og helse, sier leder for Elsikkerhetsforbundet Pål Brun-Hansen.

Som kompetanseorgan skal vi heve medlemmenes og elektrobransjens kompetanse og opprettholde fagnivået som lovverket og teknologisk utvikling krever. Faglig oppdatering vil skje i regi av Elsikkerhetsforbundet.

– Vi er en frittstående og nøytral organisasjon som skal ivareta og fremme medlemmenes arbeid for elsikkerhet og revisjon av elektriske anlegg med tilhørende systemer, sier Brun-Hansen.

Useriøse aktører

Han mener den faglige kompetansen i deler av bransjen har vært for dårlig. – Den preges av useriøse aktører med kritikkverdige montasjer som ødelegger renommeet for resten av bransjen som driver seriøst. Vi registrerer at kvalitetssikring av elektriske anlegg i boliger, landbruk, næringsbygg og sykehus i mange tilfeller er fraværende.

Årsaken til manglende kontroll av anleggene kan skyldes pressede anbudspriser, noe som går på bekostning av sikkerheten og kvaliteten i elektriske anlegg.

Like graverende er total mangel på tredje-parts vurderinger av anleggene. Her har Elsikkerhetsforbundet dyp faglig kompetanse, mener Brun-Hansen.

Nasjonalt ansvar

Elsikkerhetsforbundet ønsker å være med å ta et nasjonalt ansvar innen revisjon av elektriske anlegg og systemer. Forbundet har i dag flere kontaktpersoner lokalisert over hele Norge. – Medlemmenes kundegrupper er alt fra eiendomsforvaltere, forsikringsselskaper, advokater til privatpersoner. Myndighetene har blitt flinkere til å avdekke feil i elektriske anlegg, men fortsatt gjenstår det mye før vi kommer opp på et akseptabelt nivå, sier Brun-Hansen, som har jobbet flere år for det lokale eltilsynet (DLE).

– Intensjonene er gode, men DLE mangler ressurser og medarbeidere til å følge opp graverende feil og mangler i elektriske anlegg.

Forbundets kompetanse

Elsikkerhetsforbundet har medlemmer med spesialutdanning innen eltakst, (men også grunnleggende kompetanse som montører, prosjektledere, installatører og tilsynsingeniør for å nevne noe)

– Vi går i dybden på installasjonene. Vår oppgave er å påpeke graverende feil og bidra til å nullstille anleggene slik at de blir i samsvar med regelverket.

Vår oppgave som forbund, er å være med å ta samfunnsansvar. Vi skal bidra til tryggere elektriske anlegg, sier Brun-Hansen.

– Viktige aspekter i så måte er å veilede våre medlemmer innen etikk og habilitet for å unngå bruk av lettvinte løsninger, sier han til slutt.

Subscribe

* indicates requiredEmail Format