Ventileringen kombinerer fortrengning, innblanding og barriere slik at vi styrer luften og har kontroll på hele rommet.

Utfordrer etablerte ventilasjons løsninger for operasjonsstuer

Mange store sykehusprosjekter på gang

0

God ventilasjon av operasjonsstuer er en forutsetning for sterile forhold under kirurgiske inngrep. Tradisjonelle ventilasjonsløsninger benytter en metode kalt «laminar air flow» (LAF-tak), men nå har det finske selskapet Halton utviklet en ventilasjonsløsning som gir økt renhet i hele operasjonsstuen.

– Vi har et system som er basert på kontrollert fortynningsprinsipp. Sammenlignet med et LAF-tak som har en fast sone hvor det blåses luft laminært ned fra dyser i taket, bruker vi et fortynningsprinsipp. Denne ventileringen kombinerer fortrengning, innblanding og barriere slik at vi styrer luften og har kontroll på hele rommet. Det resulterer i at vi, kontra LAF, kan holde samme ISO-5-klasse i hele rommet, ikke bare i det beskyttet området under operasjonsenheten, sier Espen Glendrange, Key Account Manager i Halton Norge.

Han har over 25 års erfaring som prosjektleder i bransjen og jobber tett opp mot Sykehusbygg og andre aktører i helsesektoren.

Flere fordeler

Han forteller at løsningen gir flere fordeler for både kirurg og pasient.

Espen Glendrange, Key Account Manager i Halton Norge, forteller at fordelen med ventilasjonsløsningen er at driftspersonell kan holde samme renhetsklasse i hele operasjonsrommet.

– Fordelen med ventilasjonsløsningen er at driftspersonell kan holde samme renhetsklasse i hele operasjonsrommet. Om du har et trillebord med operasjonsverktøy er du ikke avhengig av at det står innenfor sonen, men kan stå plassert hvor som helst i rommet. Sammenlignet med LAF-tak bruker også løsningen mindre luft og energi og gir mindre støy og trekk. Til sammen resulterer dette i bedre arbeidsforhold for kirurgene i operasjonsstuen, sier han.

Ventilasjonsløsningen er utviklet i Finland hvor selskapet også produserer spesialløsninger for isolater og laboratorier.

– På fabrikken i Finland har vi en fullverdig operasjonsstue hvor vi kjører kontinuerlige tester og utvikling. Der kan vi også ta med kunder for å kjøre simulerte operasjoner og andre tester med kunder. Operasjonsstuen er så komplett at man i teorien kan gjennomføre en operasjon der, sier han.

Se videopresentasjon av løsningen på operasjonsstue

Mange store sykehusprosjekter på gang

Glendrange forteller at det er enormt mye som skal skje i tiden fremover og det skal bygges mange nye sykehus.

– Vi leverer komplette løsninger med omluftaggregat, avtrekksenhet, automatikk, og styringsskjerm. Foreløpig har vi bare levert en komplett løsning her i Norge, men vi har levert ulike komponenter til flere sykehus. Det største referanseprosjektet vårt er Karolinska i Stockholm, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

– Vi begynte markedsføring av løsningen i Norge for 2 år siden og det har ikke vært så mange sykehus som er kommet ordentlig i gang. Det tar også tid å overbevise sykehusene om at denne løsningen er bedre enn LAF-tak, sier han.

Kontinuerlig utvikling

Glendrange forteller at det varierer hvordan selskapet jobber med prosjektene.

– Noen ganger går leveransen gjennom entreprenører og andre ganger går det direkte mot Sykehusbygg eller direkte mot sykehusene. Det å bygge et sykehus er et omfattende prosjekt og det er mange parter å ta hensyn til, sier han

– Vi ser stadig vekk på nye løsninger, testing av nye produkter, og forbedringer av eksisterende produkter på fabrikken i Finland. Vi har veldig gode resultater fra prosjekter hvor vi har vært involvert, avslutter Glendrange.

Selskapet leverer også ventilasjonsløsninger til kontorbygg, hoteller, storkjøkken og offshore.