Til venstre Thomas Nohre og Taofik Salh i Siemens.

– Brukerenes behov skal kunne lagres i byggets styringssystem

Sett mål hvordan bygget skal oppleves og fungere

0

– Vårt mål er at bygget skal styres etter hver enkelt brukers profil, slik som behov for individuell temperatur, lys osv. Dette gjør vi ved å samle inn data om hvordan bygget brukes. Ved å analysere disse dataene vil byggets intelligens lære hvordan det skal styre brukernes ønsker i fremtiden, forteller Thomas Nohre hos Siemens.

Kollega Taofik Salhi viser til at eksempler på dette kan være posisjoneringssystem som registrerer antall personer i bygget og hvordan de benytter arealet.

– Analysen av bruk av arealer i bygget kan blant annet benyttes til å tilpasse vask av lokaler, oppvarming og kjøling, noe som igjen bidrar til redusert Co2 avtrykk, påpeker han.

Nohre sier at de har stor tro på at bygg styres etter menneskers behov og handlinger, fremfor forhåndsdefinert krav til inneklima, utarbeidet før bygget blir bygd.

– Vi har allerede levert digitale løsninger som introduserer menneskelige faktorer inn via vår skybaserte løsning MindSphere, sier han.

Begge er opptatt av at fremtidsvisjonen er å kunne koble sammen intelligente energisystemer i bygg og industri, for derved å kunne skape betydelig økt effektivitet og bærekraft. Dette vil gjøre opplevelsen bedre i både offentlige og private bygg.

Desentralisert produksjon og lagring av energi

– Fokus på desentralisert produksjon og lagring av energi i bygg, genererer og utveksler strøm mellom bygg. Dette tvinger bransjen til å gå fra å se på hvert enkelt bygg, til å se hele områder integrert i felles energisystem, mener Nohre.

Nohre og Salhi påpeker at det de beskriver gir de samme fremtidsrettede mulighetene enten det er nybygg eller eksisterende bygg.

– Ved større oppgraderinger av bygg er det en god mulighet til å bytte ut eller modernisere det meste av bygningsautomatiseringen, og slik gjøre at bygget er klart for både nåtidens og fremtidens digitale løsninger, sier Salhi.

– Ved mindre modernisering er det viktig å se på hvordan bruken av bygget er, og tilpasse teknologien for å oppfylle ønsket opplevelse for dem som skal bruke bygget. Det er viktig å tilrettelegge for fremtidige muligheter spesielt rettet mot digitalisering, fremfor og se på 1:1 utskiftning av hvordan bygget har vært, sier han.

ITB-koordinator nybygg og rehabilitering

Nohre skyter inn at derfor er det avgjørende for bygningsautomatiseringen at ITB-koordinator involveres tidlig, enten det gjelder nybygg eller rehabilitering.

– Vi ser det som svært viktig at bygningsautomatiseringen bør komme tidligere inn i prosjektene enn det som ofte praktiseres i dag. Ofte er dette knyttet til hvordan man skal klare å levere nødvendig teknologi for å oppnå minimum av kravspesifikasjonen, istedenfor og se på brukeropplevelsen av bygget i nåtid og hva som forventes i fremtiden, mener Salhi.

Han sier videre at det er viktig at leverandøren av bygningsautomatiseringen sammen med ITB-koordinatoren er med helt fra starten av arkitekturfasen der premissene blir satt for hvordan bygget skal brukes.

– Her ser vi at det fortsatt er en vei å gå for å realisere fullt utbytte av ITB-standarden, legger han til. Det er svært vanskelig å bli involvert tidsnok i prosjektene. Entreprisemodeller som velges i dag åpner ikke for tidlig koordinering av løsningene mellom fagene.

Sett mål hvordan bygget skal oppleves og fungere

– Hva kan gjøres for å få mer effektivitet og innovasjon i markedet?

– Det må tidlig settes noen mål om hvordan bygget skal oppleves og fungere. Da er det viktig å innhente informasjon om hvilke muligheter som finnes av de ulike leverandører, og eventuelt hva som kan utvikles. Vi som leverandører er en god rådgiver i oppstartsfasen av prosjektene, og kan gjerne tas med i større grad enn hva det gjøres nå, sier Salhi.

Begge er opptatt av oppdatering av kunnskap og kursvirksomhet for å holde seg oppdatert på ITB og bygningsautomatisering.

– Internt har vi en kontinuerlig oppdatering fordi teknologien blir stadig videreutviklet. Vi kjører interne workshops og kurs som holdes i Siemens’ globale nettverk. Vi holder også kurs for våre partnere og kunder som bruker våre løsninger, sier Nohre.

– Bransjen har over lengre tid hatt stor vekst, noe som har ført til mangel på personer med erfaring. Bygningsautomatisering får flere digitaliserte løsninger, og krever kontinuerlig kompetanseheving.

– Her må bransjen bli flinkere til å promotere seg og vise hva vi har å tilby som arbeidsplass. Vi jobber i en spennende næring med stor utvikling, og med engasjerende muligheter for de som er teknisk interessert.

Nohre og Salhi sier at Siemens er en global drivende kraft for å elektrifisere verden – fra energiproduksjon, distribusjon av strøm til smart grid-løsninger og effektivisering av elektrisk energi.