Ny digital plattform
forvaltningsdirektør Cathrine Kildalsen og økonomidirektør Martin Mehus hos Eiendomshuset Malling & Co.

Ny digital plattform for smartere eiendomsforvaltning

Malling & Co

0

– Gårdeiere får en unik innsikt i sine eiendommer, og det vil være lekende lett å holde oversikten. Informasjon om alt fra leieinntekter til registrert avvik på heiser vil være tilgjengelig i plattformen. På den måten vil det være enklere for gårdeiere å ta velinformerte valg knyttet til sin eiendomsportefølje, sier forvaltningsdirektør Cathrine Kildalsen hos Eiendomshuset Malling & Co.

– Dette er banebrytende for eiendomsbransjen, understreker Kildalsen.

I forrige uke lanserte Eiendomshuset Malling & Co den nye digitale plattformen «Myldre»; en tjeneste som vil forenkle hverdagen til eiere, leietakere og forvaltere av næringseiendom.

— Det er viktig for oss å ta i bruk teknologi for å frigjøre tid til mer strategiske formål og å møte forventningene knyttet til smarte digitale løsninger, innleder Kildalsen.

Den nye digitale plattformen sikrer at gårdeiere, leietakere og eiendomsforvaltere alltid har oppdatert informasjon om sine eiendommer.

– Gårdeiere får en unik innsikt i sine eiendommer, og det vil være lekende lett å holde oversikten. Informasjon om alt fra leieinntekter til registrert avvik på heiser vil være tilgjengelig i plattformen. På den måten vil det være enklere for gårdeiere å ta velinformerte valg knyttet til sin eiendomsportefølje, sier Kildalsen.

Myldre-plattformen er et toppsystem som henter og visualiserer data fra en rekke underliggende kjernesystemer. Plattformen gir gårdeiere informasjon om overordnede nøkkeltall og KPIer, men også detaljert informasjon om eksempelvis budsjettavvik, leietakerlister og feilmeldinger.

– All rapportering vil fremover gjøres via plattformen, og vi har lagt ut historiske rapporter for eiendommene vi forvalter, sier Kildalsen.

Myldre er også en viktig kommunikasjonsplattform mot leietakere. Leietakere vil eksempelvis kunne bestille servicetjenester og rapportere inn feil eller avvik via plattformen. Målet er å bedre informasjonsflyten og dermed redusere tiden som går med til å lete etter informasjon.

Eiendomshuset Malling & Co forvalter over 2,5 millioner kvadratmeter næringsbygg på vegne av gårdeiere.

– Vårt desidert største IT-prosjekt

Forvaltningsdirektøren forklarer at det lenge har vært et udekket behov i markedet for løsninger som forenkler informasjonsflyten mellom leietaker, gårdeier og eiendomsforvalter.

– Vi har arbeidet med dette over flere år. For oss har det vært viktig å utvikle en kvalitetsløsning, og ikke noe halvveis. I dag har vi kommet så langt at vi er klare for å lansere løsningen, men vi vil fortsette å videreutvikle plattformen, sier Kildalsen, og påpeker at de allerede er i gang med å se på flere funksjoner, som å analysere nøkkeldata.

At Myldre-plattformen er et toppsystem som henter data fra andre underliggende systemer mener Kildalsen er en stor fordel.

– Det gir oss en fleksibilitet. Vi er ikke «gift» med noen få systemer som fungerer med Myldre. Vi kan enkelt legge til nye systemer, sier Kildalsen.

Hun forklarer at de allerede har mottatt henvendelser fra store, internasjonale aktører som er interessert i løsningen.

– Tilbakemeldingene har vært over all forventning. Det er tydelig at eiendomsbransjen lengter etter smartere løsninger.

Fremoverlent digitaliseringsstrategi

Kildalsen erkjenner at eiendomsbransjen ikke har kommet like langt i digitaliseringen som andre bransjer. Samtidig peker hun på at Malling & Co Forvaltning har gått gjennom en betydelig effektivisering de siste årene.

– Et konkret eksempel på dette er hvordan vi har automatisert forretningsførselen av leverandørfakturaer. Vi mottar 70.000 slike i året. Og siden 2017 har vår robot håndtert disse. Det innebærer at våre kunnskapsmedarbeidere får mer tid til å drive verdiskapende arbeid, sier Kildalsen.

Økonomidirektør Martin Mehus anslo at roboten hadde utført arbeid tilsvarende ett årsverk i løpet av de første tre månedene i drift.

Malling & Co har satt ned et eget team som arbeider med automatisering. I fjor bisto selskapet Norges første innendørs vinteranlegg, Snø, med å utvikle en løsning som håndterer forretningsførselen av billettsalget. I løpet av ett år er det snakk om 300-350.000 transaksjoner.

– At vi som et eiendomshus evner å bygge løsninger innen automatisering, viser at vi har en ambisiøs tilnærming til digitalisering og teknologi, avslutter Kildalsen.

Statsbygg ønsker ett system for 200 eiendommer