Enklere
- Den nye delen vil gi et bedre grunnlag for utarbeidelse av beskrivelser av automatisering og sikkerhetsfunksjoner, sier Merete Fadler. (Innfeldt: Foto: Nicolas Tourrenc)

– Enklere for deg som jobber med bygningsautomatisering

NS 3420 del YB

0

– Teknologien, ønske om energieffektivitet og gode leietakeropplevelser stiller større krav til gjennomføringsevne og faglig kompetanse. Standard Norge møter dette kravet ved å gi ut NS 3420 – YB som omhandler funksjonsbeskrivelser og systemintegrasjon innen bygningsautomatisering og sikkerhet, sier prosjektleder i Standard Norge, Merete Fadler.

NS 3420 er et beskrivelsessystem for å utarbeidelse av tekniske beskrivelser i et konkurransegrunnlag og gir grunnlag for kalkulasjon av prisforespørsler. Samlingen blir oppdatert årlig og den nye delen, NS 3420 – YB, var et resultat av en omfattende fagrevisjon på delene som handler om tekniske installasjoner.

– Kravspesifikasjoner for systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet har ofte vært mangelfullt beskrevet. Den nye delen vil gi et bedre grunnlag for utarbeidelse av beskrivelser av automatisering og sikkerhetsfunksjoner, sier Fadler.

Innholdet i standarden bygger på tverrfaglighet og systemintegrasjon og vil gi økt funksjonalitet til lavere kostnad.

Dette sier markedet om NS 3420–YB

Roy Vraalsen, Entra Eiendom:
– Riktig innhold

– NS 3420 – YB er absolutt på rett vei, er godt beskrevet og har riktig innhold med sitt fokus på helhetlig løsning. Entra er kanskje enda mer funksjonsorientert i sine kravspesifikasjoner – dette forutsetter stor kompetanse i tekniske fag i egne rekker – vi ønsker leveranser som er mer komplette spesielt innenfor funksjonalitet enn hva vi tidligere har fått. Entra ASA har høye ambisjoner på digitale verktøy og dagens-fremtidens digitalisering i forvaltningsfasen, sier Roy Vraalsen, Entra Eiendom.

– Forvaltning og drift hos oss har stort fokus på gjenkjennbarheten (standardisering) fra eiendom til eiendom og at spesifiserte funksjoner blir realisert. Dette krever stor faglig egenkompetanse som er et viktig mål for bedriftens ledelse. Vi får lov til å bli gode og deltar aktivt i mange fora hvor kompetanse deles.

John A. Aslaksby, Rambøll Norge:
– Et viktig første steg

– NS 3420 – YB er et første seriøst forsøk på å samordne to viktige men ulike deler av tekniske installasjoner i bygninger – tradisjonell bygningsautomatisering og sikkerhet.For sikkerhetsfaget har det blitt flere relasjoner til IKT og nettverksløsninger, og derved også mot andre faggrupper. Det som skjer i og med NS 3420 – YB er at vi samordner forståelse og beskrivelse av anleggsdeler og presentasjon for begge disse faggrupper. Dette uten at de enkeltvis mister sine særpreg.

– Innen sikkerhet vil det fortsatt være lagt stor vekt på funksjonsbeskrivelser og NS 3420-YB er et godt underlag for blant annet felles språk. Dette er et viktig moment i et stadig tettere samvirke mellom faggruppene.

– Fagområdene har et stykke å gå for å anerkjenne og videreutvikle den «symbiosen» som det her legges opp til, men dette er et viktig første steg for å videreutvikle tverrfaglighet og «sameksistens», sier John A. Aslaksby hos Rambøll Norge.

Kjetil Kolltveit, Schneider Electric:
– Unngår konflikt

– NS 3420 – YB er bedre tilpasset det faktiske kostnadsbildet for bygningsautomatisering. Utvikling av applikasjoner er ofte en stor del av leveransen. Standarden er blant annet konstruert for å skille mellom utvikling av nye applikasjoner og kopiering/anvendelse av identiske applikasjoner for flere bygningsdeler, sier Kjetil Kolltveit hos Schneider Electric.

– Det er stor forskjell mellom å utvikle én applikasjon og kopiere den 99 ganger, og å tilpasse 100 litt ulike applikasjoner. Dette tas det sjelden eller aldri hensyn til når det defineres enhetspriser i dag, og det ender ofte med krangel mellom byggherre og entreprenør, når endringer skal prises.

– Ved å benytte NS 3420 –YB på rett måte, vil vi forhåpentligvis unngå krangler av denne typen i fremtiden, sier Kolltveit.


– Vi har fokus på standardisering av KNX-installasjoner

Produktansvarlig Atle Næss (t.v) og daglig leder Jo Jessen i Instell AS.