Administrerende direktør i Cramo, Bjørn Melheim.

Innovativ løsning skal gjøre byggeplasser grønne

Guide som viser ulike fasene i et byggeprosjekt

0

– I Oslo står bransjen vår alene for en betydelig prosentandel av byens CO2-utslipp. Da må alle aktørene trekke i samme retning for å bidra til en mer bærekraftig bransje, sier administrerende direktør i Cramo, Bjørn Melheim.

Cramos lanserer nå konseptet Grønn Byggeplass. Det er todelt, og består både av en fossilfri leveransemodell, og en løsning hvor kunden kan finne hvilket utstyr som trengs til de ulike byggefasene – og som er utslippsfrie eller fossilfrie.

Med hele 19 prosent av klimagassutslippene i Oslo er transport i utgangspunktet kjent som en stor negativ klimapåvirker. For svært mange i vår bransje er særlig logistikk der hvor miljøbelastningen er størst, og der kan utleiebransjen være med å bidra positivt de neste årene. Cramos fossilfrie leveransemodell i Oslo består i en egen Cramo-lastebil som bruker HVO100 som drivstoff (biodrivstoff). og som kjøre en fast daglig rute mellom byggeplasser i Oslo. Dermed kan Cramo samlaste for ulike kunder.

– Allerede denne våren åpner vi for at kunder i Oslo kan få levert varer med fossilfrie kjøretøy. I denne logistikkmodellen er det et bildelingskonsept som ikke bare sparer miljøet, men også belastningen på veinettet, sier Melheim.

Grønn arbeidsplass som et premiss

Som en del av Agenda 2030 er det varslet om forbud mot fossil fyring på byggeplasser i Oslo fra 2022. Cramos nye tilbud handler også om å ta bransjens bidrag til bærekraftsmålene på alvor.

– Her må alle bidra – vårt ansvar er å gjøre det lettere for kundene å ta grønne valg, sier Melheim og fortsetter:

– Vi har også laget en guide som viser de ulike fasene i et byggeprosjekt, og hva slags utstyr du trenger til hvilken del. Her vil kundene kunne gå inn og se, med bare grønne, fossilfrie alternativer. Når fyringsforbudet trer i kraft så må alt være på plass. Allerede i dag har flere aktører satt egne mål og krav som gjør at dette er et svært kjærkomment verktøy fordi det forenkler prosessen. Vi tilbyr løsninger som varme og tørk via energibrønner eller fjernvarme, større elektriske lifter og mindre anleggsmaskiner.

Byggenæringen trenger disse tilbudene før forbudene kommer, sier rådgiver i miljøstiftelsen Zero, Ingvild Kilen Rørholt.

– Byggenæringen trenger disse initiativene og de må fort på plass, så alt er klart til 2022. Cramo er helt avgjørende fordi de leier ut utstyr. De som leier ut må jo sørge for at de som leier kan bygge med null utslipp.

Hun legger til at tilbud som Cramos Grønn Byggeplass vil være avgjørende for at bransjens eksistens.

– Hvis utleieaktørene ikke tilbyr fossilfritt og utslippsfritt utstyr, kan entreprenører faktisk ikke levere på jobben sin.

Internprodukt med ny vri

Cramo lanserte nylig Innovasjonsbarometeret 2020 for bygg og anlegg, hvor det blant annet kom frem at 7 av 10 i næringen mente at bærekraft ville være den viktigste driveren for innovasjon fremover.

– Den nevnte utstyrsoversikten er et prosjekt vi har jobbet frem over tid. I utgangspunktet var jo dette først en løsning til internt bruk, men etterhvert som vi jobbet med det, så vi at løsningen kunne være vel så nyttig for kunder. Nå håper vi at det bidrar til at enda flere tar bærekraftige valg for en grønnere byggebransje.