Arne Eggen: - Oppfordringen er å ta standarder i bruk – det gir verdier for alle. Illustrasjon: ITBaktuelt.no

Dialog og kompetansedeling er avgjørende

Arne Eggen, rådgiver i Integra

0

Tekniske installasjoner i nærings- og formålsbygg er krevende å realisere. Ønskene er mange, kravene til gode brukeropplevelser, gunstig drift og til bærekraft øker på.  Mangfoldet av ny teknologi, nye aktører og nye samspillmodeller må aktørene i byggebransjen daglig forholde seg til for å lykkes.

Kronikk av Arne Eggen, rådgiver i Integra, foreningen for automatisering og digitalisering


Vi ser fortsatt for mange nye tekniske løsninger/leveranser som ikke lever opp til brukernes forventninger. Inneklima, mulighetene for gunstig drift, lavt energiforbruk og komfort lider. Slik må og bør det ikke fortsette. La brukerne få hva de ønsker seg – bedre arbeids- og læringsplasser. Dette gir økt grunnlag for gode leieinntekter og økonomiske resultater.

Vi kan bedre her i landet – når vi vil – når vi setter tydelige mål og etablerer gode prosjektmodeller. Lagspill og felles mål er nøkkelen til suksess – felles mål for alle aktørene i byggeprosjekter.

Bransjeforeningen Integra og dens medlemmer har gjennom sin virketid hatt fokus på møteplasser for hele verdikjeder og utvikling av gode norske prosess-standarder. Standarder for prosjektutvikling og gjennomføring og senere teknisk drift gjennom «de neste 40 år». Møteplasser for åpent å kunne dele oppfatninger og erfaringer med hele verdikjeden og hvor deltagerne kan fremme sine forslag til hvordan oppnå suksess og hvordan unngå konflikter.

Standardisering betaler seg

Hele verdikjeden har deltatt flittig i utviklingen av standarder for utvikling og drift av teknikken i nærings- og formålsbygg. Disse standarder er blant annet:

Partenes oppgaver og plikter for å oppnå tverrfaglighet/integrerte systemer – NS3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB), Prosjektering, utførelse og idriftsettelse.

Struktur og kvalitet i tilbudsgrunnlag/beskrivelsestekster – NS3420 YB:2019 systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet.

Verifisering gjennom tester av ytelser/funksjoner i leveranser – NS6450:2016 idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner .

Hvordan bærekraftig drift og verdibevarende vedlikehold oppnås – de “neste 40 år” – NS6460:2020 drift av tekniske bygningsinstallasjoner.

Standard Online tilbyr kurs i disse standardene

Oppfordringen er TA DISSE I BRUK – det gir verdier alle – for kunder/brukere, rådgivere og leverandører/entreprenører.

Dialog og erfaringsdeling er avgjørende – ITB Brukerforum.

Å sitte stille i eget lønnkammer (rom der en er alene og uforstyrret) over tid gir liten eller ingen innovasjon. Innovasjon skjer i møter med andre. Av den grunn har vi i Integra i samarbeid med Grønn Byggallianse etablert og drevet ITB Brukerforum siden 2011. Så langt er flere enn 50 samlinger gjennomført i fem byer. Møteplassen har gitt mange ideer til tiltak som blir gjennomført.

Oppfordringen er TA DISSE I BRUK – det gir verdier for alle.

Informasjon og kompetansedeling – bruk av mediene.

Ulike fagdisipliner snakker ulike språk og løser sine oppgaver med ulike metoder. Når så disse fagdisiplinene skal integrere sine bidrag i helhetlige løsninger blir det viktig å vite mer om hverandre og utveksle informasjon og erfaringer. Utover møteplasser er mediene, gjerne nettbaserte som ITBAktuelt med dagsaktuell informasjon, men også diskusjon, spesielt egnet for dette formålet.

Oppfordringen er TA DISSE I BRUK – det gir verdier for alle.

For å benytte en navnebrors (Nils Arne Eggen) utsagn – la oss bli enda bedre på å spille hverandre gode.