Innfelt: Jon Helsingeng, administrerende direktør for Eaton Norge. Montasje: ITBaktuelt

Tusenvis utsetter boligen for unødvendig risiko

Overspenningsvern

0

Flere hundre tusen boligeiere hopper bukk over et av de viktigste sikkerhetstiltakene man kan ha i hjemmet: vern mot overspenning. Overspenning er som et virus for elektriske anlegg. Men det finnes en effektiv vaksine.

Skrevet av: Jon Helsingeng, administrerende direktør for Eaton Norge


«Vaksinen» mot overspenning er overspenningsvern. Det er en svært enkel løsning med bare ett problem: Det er alt for få norske hus og hytter som har det installert. Derfor hviler det et ansvar på elektrobransjens skuldre om å få frem hvor viktig det er at overspenningsvernet er på plass.

Siden 2010 har det vært påbudt med overspenningsvern i alle nybygg. Men det er urovekkende at det fortsatt er flere hundre tusen eldre boliger i Norge ikke har det installert. Vi ser samtidig at antall elbiler på norske veier øker jevnlig. I dag har antallet for lengst passert 200 000, noe som øker behovet for elbilladere der folk bor. Fortsatt lader halvparten av elbileiere elbilen fra vanlig stikkontakt hjemme. For stikkontakter beregnet for elbil og elbilladere er overspenningsvern er et absolutt krav. Å unngå det vil være farlig og potensielt svært dyrt.

Det er kun er en liten del av risikoen for overspenning som boligeieren kan kontrollere selv. Det gjør behovet for overspenningsvern desto viktigere – og det er det vår jobb å forklare. Hvert år betaler forsikringsselskapene flere hundre millioner kroner i erstatning for skader forårsaket av overspenninger. Sammenlignet med andre elektriske feil er overspenninger spesielle fordi konsekvensene kan komme uker eller år etter at overspenningen har skjedd. Det gjelder konsekvenser som følge av lynnedslag, feil i forsyningsnettet som følge av trær over linjer, transformatorfeil eller kortslutninger i egen installasjon eller nærliggende installasjoner.

Når man jobber med eldre bygg bør man alltid sjekke om overspenningsvern er montert, og sørge for at det blir montert hvis det mangler. Også når det må legges en ny kurs, for eksempel til en platetopp på kjøkkenet, bør det etableres overspenningsvern med mindre faglig sterke argumenter taler for det motsatte. Da er det viktig å anbefale riktig løsning for bygget. Uten overspenningsvern blir elektriske anlegg og elektrisk utstyr brannfeller. Det bør være like selvfølgelig med overspenningsvern som med brannalarmer og lås på ytterdøra.

Hvorfor utsette boligen for risiko når det finnes en smertefri og enkel vaksine?