Det er lurt å gjøre seg kjent med EUs arbeid allerede nå, enten man er rådgiver, miljøsjef, offentlig innkjøper eller leder i bygg- og eiendomssektoren, oppfordrer fagansvarlig for sirkulærøkonomi i Grønn Byggallianse Anne Solgaard.

Bygg og eiendom er nøkkelsektor i EUs sirkulære skifte

European Green Deal

0

Rett før koronasituasjonen for alvor rammet Norge, la EU frem sin plan for veien til en sirkulær økonomi i Europa. Bygg, anlegg og eiendom løftes frem blant de viktigste sektorene for å nå målene.

European Green Deal gjør EU-kommisjonen sirkulærøkonomi til selve grunnsteinen i sin økonomiske politikk.

Som del av Green Deal la EU-kommisjonen 11. mars frem sin oppdaterte handlingsplan for sirkulærøkonomi. EU vil legge til rette for sirkulære forretningsmodeller og mer bærekraftig produksjon og forbruk. Målet er at materialressurser skal vare så lenge som mulig.

Bygg, anlegg og eiendom løftes frem som en av nøkkelsektorene for å få dette til. En egen strategi for sektoren er også på vei.

– Det vil ta tid før strategien påvirker norske bransjeaktører i det daglige. Det er likevel lurt å gjøre seg kjent med omfang og retning for EUs arbeid allerede nå, enten man er rådgiver, miljøsjef, offentlig innkjøper eller leder i bygg- og eiendomssektoren, oppfordrer fagansvarlig for sirkulærøkonomi i Grønn Byggallianse Anne Solgaard.

Vil skjerpe krav til sirkularitet i næringen

EU-kommisjonen har varslet at de i strategien for bygg, anlegg og eiendom blant annet vil:

  • revidere byggevareforordningen, b.a. med krav til resirkulert innhold for enkelte byggevarer
  • innføre en felles taksonomi for å bestemme hvilke aktiviteter som er bærekraftige for investeringer i hele EU
  • skjerpe målene for materialgjenvinning i EUs lovgivning for bygg- og riveavfall
  • legge til rette for bærekraftig håndtering av jord, f. eks redusere tap av dyrkbar mark

Les mer i Grønn Byggallianses fagartikkel

Grønn Byggallianse har skrevet en fagartikkel der du kan lese mer om hvilke føringer EU legger opp til for sirkulærøkonomi i bygg-, anlegg- og eiendomsektoren.

23. april holder det internasjonale nettverket World Green Building Council (WGBC) et webinar om temaet, der medlemmer i Grønn Byggallianse kan delta. Send epost til Anne Solgaard for å delta.

Norsk strategi for sirkulærøkonomi til jul

Klima- og miljødepartementet skal etter planen lansere en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi i desember 2020. Grønn Byggallianse deltar aktivt i arbeidet.

I tillegg samarbeider Grønn Byggallianse med WGBC om praktiske og politiske tilnærminger for å optimalisere ressursbruk i sektoren.

– Nå er det opp til alle oss i næringen å utforske hvordan vi kan få til et sirkulært skifte i bygg- og eiendomssektoren i Norge. Vi oppfordrer de som brenner for omstilling til sirkulærøkonomi til å lese fagartikkelen og ta kontakt for å delta på webinaret, avslutter Solgaard.

Les Anne Solgaards fagartikkel EUs sirkulære ambisjoner Hva betyr dette for bygg- og eiendomssektoren i Norge?