Miljøhuset GK i Oslo og innfelt Dr. ing Mads Mysen, fagdirektør GK Inneklima AS og professor II OsloMET.

– Jeg opplever at det offentlige går foran i store kompliserte prosjekter

Mads Mysen i GK Inneklima

0

– Vi ser store muligheter i GK-Cloud, vår skybaserte plattform for styring og overvåkning av bygg. Gjennom skybaserte løsninger kan vi tilby bedre funksjonalitet til en rimeligere kostnad. Dette sier Dr. ing Mads Mysen, fagdirektør GK Inneklima AS og professor II OsloMET.

Han viser til at løsningen kan oppgraderes automatisk og vil sikre at byggene får mer og smartere funksjonalitet gjennom bruk av blant annet maskinlæring, big data og felles økosystem med andre systemer.

– Løsningen har ingen begrensing i forhold til datalagring og dataprosessering og kan kobles mot alle andre tilgjengelige Internet-data som vær og prisprognoser, for å nevne noe, sier han.

Og legger til at per i dag har GK samlet mer enn 300 bygg i GK Cloud og antallet er sterkt økende.

Han synes å oppleve at det offentlige går foran i de store kompliserte prosjektene med samspill, lean og digitalisering, og at det offentlige generelt er mer miljøambisiøse. På disse områdene er det mye større variasjon blant de private.

– Digitalisering er selvfølgelig viktig. Vi ser nå hvordan digitale verktøy rasjonaliserer og hever kvaliteten på vår byggeprosess. Det neste er å utnytte BIM og digitale verktøy i byggenes driftsfase samt i forbindelse med innkjøp av komponenter og utstyr, sier han.

– Er rådgiversiden gode nok på å tilegne seg ny kunnskap på løsninger og ny teknologi?

– Både ja og nei. Vi opplever for ofte at innkjøpsdokumentene er laget ut fra «gårsdagens» løsning. Rådgivere er generelt også ikke alltid oppdatert på nye spesifikke produkter og løsninger, er Mads Mysens mening.

Mads Mysen er godt fornøyd med oppdragsmengden for GK, selv om den varierer i forhold til geografi og fag for et firma som dekker alle kanter av landet.

Han forteller at GK er løpende involvert i 3000-4000 entrepriser. Det er i hovedsak kontor-, undervisnings- og helsebygg.

– Et dagsaktuelt, stort og spennende prosjekt for oss er Livsvitenskapsbygget hvor GK har ventilasjonsentreprisen, sier han.

Han synes det generelt er bra samarbeidsklima i prosjektene GK er involvert i. Fokus i det fleste entrepriseprosjekter er å tilfredsstille en kravspesifikasjon eller programanbud til laveste mulige kostnad.

– Men i mange prosjekter opplever vi at tradisjonelle entreprisemodeller forhindrer oss i å tilby den faglig sett beste løsningen. Heldigvis er det økende omfang av samspillsprosjekter som blant muliggjør utnyttelse av entreprenørenes kompetanse, poengterer han.

Dog opplever GK tydelige eksempler på at prosjekter blir håndtert faglig dårlig av konsulenten, arkitekten, byggherren eller entreprenøren, uten å ville nevne eksempler. Dette tas direkte opp i de aktuelle prosjektene.

Mads Mysen er opptatt av byggbare og velfungerende løsninger, og han ønsker seg like spilleregler, og nevner brann- og boligventilasjon er eksempler på områder hvor byggeregler med veiledning ikke klargjør hva som er tilfredsstillende løsning.

– Dette resulterer fort i konflikt, dårlig funksjon og uforutsette kostnader, begrunner han.

GK Inneklima AS har 1150 ansatte som i hovedsak leverer entreprise og service innen ventilasjon, kulde og bygningsautomatisering. Selskapet har en total omsetning på rundt 3 milliarder kroner. GK Inneklima en del av GK-gruppen som også består GK Rør, GK Elektro, GK Sikkerhet, GK Sverige og GK Danmark.

Mads Mysen påpeker at det er et stort behov for rekruttering til bransjen, og mener at næringen må støtte opp om etablerte utdanningsløp og bidra med oppgaver, sommerjobber og kanskje undervisningsstøtte.

– Et løft nå er fagbrev Ventilasjon. Det er viktig å støtte egne bransjeorganisasjoner som VKE med å etablere og markedsføre fagutdanninger, sier han.

Og legger til helt til slutt at dette er avgjørende.

– En bedrift kan ikke klage på rekrutteringsutfordringer hvis de selv ikke har tatt inn lærlinger, er hans klare konklusjon.