Ny standard for drift av tekniske bygningsinstallasjoner

NS 6460

0

Siste tilskudd på standardsamlingen for tekniske bygningsinstallasjoner er nå publisert. NS 6460 bidrar til enklere samhandling mellom partene i alle faser ved anskaffelse og drift av tekniske installasjoner.

Drift av tekniske bygningsinstallasjoner gjelder hele byggets levetid – og utgjør en stor del av de kostnader som settes av til bygningen som helhet. Nye NS 6460 definerer mål for drift av de tekniske bygningsinstallasjonene, og aktiviteter for hvordan disse kan oppnås.

Svarer på bransjens behov
Forvaltningen av byggene kan i dag være under god kontroll ved at man har flere standarder – og gode WEB-verktøy for oppfølging. Men bransjen har vært tydelig på at det er et behov for mer presise bestemmelser og veiledninger for drift av de tekniske installasjonene med fokus kun på drift og vedlikehold – ikke forvaltning og administrasjon skriver de i en pressemelding.

NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner ble utviklet for å svare på de behov man hadde for å gi driftsorganisasjonene et verktøy for den systematikk som kreves for å oppnå verdibevarende drift og vedlikehold.

Standarden er også et verktøy for å dokumentere viktigheten av at det settes av tilstrekkelig økonomiske og personellmessige ressurser for drift og vedlikehold av de tekniske installasjonene. Ikke minst vil ledelsen og økonomiavdelingen ofte dra nytte av en slik innsikt. Det understrekes i standarden med viktigheten av at drift og vedlikehold er involvert så tidlig som mulig, både ved nybygg og renovering av bygg. Det er driftspersonellet som har førstehånds kjennskap til forhold som forenkler og muliggjør effektiv drift.

Riktig med en gang
Det er et gjennomgående problem at ulike aktører i et byggeprosjekt ikke snakker ordentlig sammen, noe som ofte fører til store problemer med funksjonaliteten av bygget i etterkant.

Dersom tankegangen med «Riktig med en gang» blir realisert i alle ledd i byggenæringen, vil byggherrene få mer ut av investeringene, sikre at den forventede funksjonaliteten faktisk blir levert og fungerer, samt at de tekniske anleggene samhandler.

Ved å bruke standardene NS 6460, NS 6450, NS 3935 og NS-EN 15232 (inkludert veiledning til denne) har du som eiendomsutvikler, byggherre, prosjektleder, driftsansvarlig, rådgiver og leverandør av tekniske installasjoner, det rette verktøyet til å få det “Riktig med en gang”.

Hvordan brukes standardene?
De viktigste og mest avanserte tekniske anleggene prøvedriftes etter reglene i NS 6450 Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Les mer om rådgiving i NS 6450.

Gjennomføringen/installasjonen av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) bør skje ved bruk av NS 3935. Ny utgave kom i 2019.

NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner tar for seg hvordan bærekraftig drift og verdibevarende vedlikehold oppnås de “neste 40 år”.

Som byggherre får du løsninger for å oppnå lavere energibruk i alle typer bygg med NS-EN 15232. Bruk også veiledningen for innføring i standarden og konkrete eksempler.

I tillegg gir også den nye standarden NS 3420 YB, struktur og kvalitet i tilbudsgrunnlag/beskrivelsestekster.

Kurs i NS 6460
Standard Online tilbyr kurs i NS 6460 som gir en innføring i standarden, samt en kort orientering om de andre tilhørende standardene. Kurset tar for seg mål og oppgaver ved drift av bygninger; hvordan oppnå bærekraftig drift, verdibevarende vedlikehold og reduserte miljøutslipp. Man lærer også for hvordan sørge for fornøyde brukere eller leietakere, kontinuerlig forbedringer og faglig kompetanseutvikling. Vi holder også kurs i flere av de andre “Rikitg med en gang”-standardene.

På grunn av koronakrisen er foreløpig bedriftsinterne kurs og klasseromskurs utsatt inntil videre, men vi jobber nå for å tilby digitale kurs. Nye kursdatoer for kursene som er utsatt vil bli satt opp fortløpende. Vi tilbyr e-læringskurs i blant annet NS 3420, og de kan gjennomføres som normalt. Les mer om hvordan vi holder hjulene i gang.