Statsbygg med landsomfattende rammeavtale

Rammeavtale med ni firmaer

0

Statsbygg har inngått avtaler over hele landet med ni firmaer innen automatikk. Kontraktene har et potensial på 485 millioner kroner over en fireårsperiode.

Statsbygg ønsker seg ett sentralt bygningsautomasjons- og energioppfølgingssystem (BAS og EOS) for eiendomsporteføljen sin. Et felles system er en viktig brikke i Statsbyggs modernisering og effektivisering av statens eiendomsdrift og et digital tvilling-konseptet.

Rammeavtalene som nå er inngått omfatter ni firmaer som skal levere automatikk og komponenter til bygningsautomatiseringssystemer i Statsbyggs eiendommer landet rundt. Avtalen gjelder i to år med mulig forlengelse i inntil fire år. Avtalen har samlet sett en ramme på 485 millioner kroner. Avtalen omfatter levering av automatikk og komponenter, konsulenttjenester og service- og vedlikeholdsavtaler.

– Byggautomasjon er et området det har vist seg å være utfordrende å lykkes godt med, og det er ikke uvanlig med klager fra bruker på inneklima, sier senioringeniør Jack Engen Nygård i Statsbygg i en pressemelding.

– Klagene kan ha sitt opphav i systemene for byggningsautomatisering. Et godt og langvarig samarbeid med noen aktører vil gi oss muligheten til å forbedre og utvikle våre løsninger over tid i tettere samarbeid med leverandørene. Nøkkelen til suksess er å ha en åpen og konstruktiv dialog rundt hva som fungerer, og hva som kan forbedres, legger Nygård til.

Gjennom rammeavtalen vil Statsbygg få leveranser av automatikk og feltutstyr som skal knyttes til BAS’ toppsystem til riktig kvalitet, tid og kostnad. Automatikkleverandøren skal ivareta grensesnittene mot de øvrige tekniske systemene i bygget. Leverandøren skal sikre riktig bemanning og kompetanse igjennom hele prosjektforløpet og i forbindelse med serviceavtaler ved ferdigstilt bygg.

Det er inngått avtale med følgende firmaer (i rangert rekkefølge) innen fem geografiske områder:

Oslo og Østlandet: GK Inneklima AS, Powertech Engineering AS, Schneider Electric Norge AS, SRO AS og Guard Automation AS.
Sør-Norge: GK Inneklima AS, Powertech Engineering AS og Laugstol AS.
Vest -Norge: GK Inneklima AS, Schneider Electric Norge AS og Rønning Elektro.
Midt-Norge: GK Inneklima AS, Schneider Electric Norge AS og Powertech Engineering AS.
Nord-Norge: JM Hansen Installasjon, GK Inneklima AS og X5 Elektro.