Katharina Th. Bramslev. Foto: Inge Trondsen - Studio Design

Grønt lys i enden av tunnelen

Katharina Th. Bramslev

0

Vi kan velge å gjøre koronakrisen til en omstart for en fremtid som uansett blir annerledes. Myndighetene kan velge å gi tiltakspakker med grønne føringer og bedrifter kan velge en omstart der de ruster seg til å møte framtidens rammebetingelser.

Av daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev


Mange leste kronikken til Thomas Hylland Eriksen Når støvet har lagt seg i NRK i helgen. «Noe godt kan komme ut av krisen, men det forutsetter de riktige valgene», skriver Hylland Eriksen.

Det er opp til deg, Harry, skriver han og referer til Harry Potter. Og ja, det er opp til deg og meg, til politikere, til oss alle, å bruke krisen til noe positivt. Koronakrisen tvinger oss til total omstilling. Vi kan da velge en omstart til en tid som uansett ikke blir som før.

Koronakrisen treffer hardt og permitteringer og konkurser varsles. En rekke av våre medlemmer og samarbeidspartnere er blant dem som nå ber om en krisepakke for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Når ledere og ansatte jobber døgnet rundt for å redde arbeidsplasser, står i krevende valg og opplever at den personlige økonomien rammes, kan bærekraftambisjoner fort bli glemt i en skuff.

Men i utfordrende tider er det også viktig å tenke langsiktig. Hvordan skal BAE-næringen omstille seg til å bli leve- og konkurransedyktig i tiden som kommer? Vi vet at vi uansett vil måtte omstille oss til nye krav fra EU og nasjonale myndigheter om klimakutt og bedre ressursutnyttelse. Vi må omstille oss til nye krav fra leietakere, investorer, banker og unge jobbsøkende.

Det blir ikke noe business-as-usual framover – uansett.

Hva konkret kan vi gjøre?

Myndighetene kan legge grønne føringer i tiltakspakker. Effekten vil være å holde hjulene i gang, men med en litt annen dimensjon på hjulet enn før:

  • Vi kan endre avgiftsmodellene slik at rehabilitering lønner seg framfor nybygg, og ikke motsatt som med dagens dokumentavgift. Riving og nybygg gir som regel større klimagassutslipp en rehabilitering. Økt rehabilitering gir også økt aktivitet i dagens situasjon, men med mindre klimafotavtrykk.
  • Vi kan gi insentiver til eiendomsselskaper som går foran, slik at flere kan ta initielle kostnader og «first mover»-risiko ved mer bærekraftige løsninger. En gulrot som ikke tapper statskassen er «fasttrack» i byggesakskøen. Gulrøtter som stimulerer til å planlegge og bygge mer bærekraftig, gir også økt aktivitet, samtidig som det bidrar til nytenkning, økt kunnskap og øvelse i omstilling.

Les flere innspill til myndighetene her.

Bedrifter kan investere ansattes tid i å øke kunnskap om hvilke endringer som kommer:

  • Alle bør sette seg inn i EUs nye hestekur Green Deal som viser oss hvilke nye rammebetingelser bygg- og eiendomsektoren vil få. EU har allerede lansert første pakke, en handlingsplan for sirkulær økonomi som vil ha stor betydning for vår sektor.
  • Eiendomsselskap kan implementere de ti strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart og sette seg inn i de nye finansieringskravene fra både offentlige og private banker. Vi vet at om kort tid gir bankene ikke lån til bygg som ikke er dokumentert grønne gjennom f. eks. sertifisering.
  • Rådgivere, arkitekter og entreprenører kan tilegne seg kunnskap om hvordan de kan tilby grønne bygg og områder. De kan omstille seg til å bli endringsagenter så de har tjenester å tilby når markedet nå endrer seg.
  • Produsenter kan fase ut produkter som ikke vil overleve kommende miljøkrav og heller satse på og markedsføre de som vil overleve.

Et vindu for å legge til rette for en grønnere hverdag

Som alltid vil de som kan gripe mulighetene i å tilpasse seg endringer, komme best ut av situasjonen. Jeg oppfordrer derfor til at vi bruker «koronavinduet» til å legge til rette for en varig konkurransedyktig omstilling. Det bør være en del av selskapenes kriseplan! De som gjør dette vil få en mer bærekraftig økonomi i enden av tunnelen.