Nye krav til prosjektering og konstruksjon av bygninger? Foto: PXhere

Bygningers rolle i folkehelsekriser – Standard Norge ønsker innspill

Kinesisk rapport

0

Med bakgrunn i spredningen av COVID-19 foreslår den kinesiske standardiseringsorganisasjonen SAC å utarbeide en ny teknisk rapport (TR) i ISO/TC 59. Prosjektforslaget har tittelen “Buildings and civil engineering works – Building resilience strategies related to public health emergencies – Compilation of relevant information”.

Hensikten med forslaget er å høste globale erfaringer og samle informasjon om hvorvidt bygninger spiller en rolle i forbindelse med folkehelsekriser.

Standard Norges prosjektleder Kari S. Borgos.

– I første omgang skal Standard Norge avgi Norges stemme om vi støtter at prosjektet settes i gang, hvorvidt vi ønsker å delta med nasjonale eksperter og om vi har materiale nasjonalt som er relevant for prosjektet, sier Standard Norges prosjektleder Kari S. Borgos.

Den foreslåtte rapporten vil ikke bare granske ulike folkehelsekriser fra det siste tiåret, men den vil også se spesielt på erfaringene som nå gjøres i forbindelse med COVID-19. På sikt kan en slik teknisk rapport danne grunnlag for en ny ISO-standard.

  • Kan måten en bygning er prosjektert eller konstruert på, ha innvirkning på spredningen av et virus?
  • Om så er tilfelle, hvilke deler av prosjekteringen eller konstruksjonen ser man spiller inn?
  • Hvilke betraktninger er gjort av brukere, arkitekter, ingeniører, forskere og andre interessenter?
  • Kan dette eventuelt medføre nye krav til prosjektering og konstruksjon av bygninger i tiden som kommer?

Det foreslåtte dokumentet kan også være relevant for andre ISO-komiteer, som ISO/TC 304 Healthcare organization management, ISO/TC 262 Risk management, ISO/TC 292 Security and resilience, ISO/TC 267 Facility management, ISO/TC 205 Building environment design, ISO/TC 268 Sustainable cities and communities og ISO/TC 268/SC 1 Smart community infrastructures. Disse komiteene vil med tanke på mulig samarbeid informeres om prosjektforslaget mens det er ute på avstemming, og de vil også inviteres til å sende ISO/TC 59 sine synspunkter på forslaget.

Se hele forslaget som har tittelen “Buildings and civil engineering works – Building resilience strategies related to public health emergencies – Compilation of relevant information” (kun på engelsk).

Prosjektforslaget er ute på avstemming i ISO/TC 59 fram til 14. april. Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Kari S. Borgos (sekretær i ISO/TC 59) dersom dette høres interessant ut, eller om det frister å bli med i arbeidet.