API skaper merverdi for smarte bygninger

inneklima systemet optimaliser bygget

0

Du har kanskje sett eller hørt forkortelsen API, som står for Application Programming Interface eller applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt på norsk. Men hva er egentlig API, og hvilken nytte kan det gjøre i dine eiendommer?

Av Caroline Jacobsson, Swegon

I dagens eiendommer er det ofte en rekke systemer installert som kontinuerlig samler mengder av verdifulle data om hvordan eiendommen brukes. For eksempel kan det være informasjon om hvilke rom som har blitt brukt i de siste 24 timene for å optimalisere lokalt vedlikehold, eller informasjon om hvordan bruken av lokalene kan styres for å spare energi. Slike data er verdifulle, forutsatt at de kan trekkes ut fra systemene og brukes på riktig måte. I dag er det ikke helt uvanlig at informasjonen stopper i systemet. Man investere kanskje også i et helt eget målesystem, for å samle inn data om nærvær, temperatur, luftkvalitet, etc. som faktisk allerede er tilgjengelig i byggets inneklimasystem.

Smarte bygninger med smarte bruksområder
I bygge bransjen har vi  lenge vært vant til kommunikasjonsprotokoller som Modbus, BACnet og KNX, som brukes til å koble eiendommens systemer til overordnede systemer.  Disse kommunikasjonsprotokollene er ikke alltid de mest effektive for å håndtere store mengder data som senere skal brukes i en annen type applikasjon eller program enn et tradisjonelt SD-anlegg.

I et oppkoblet samfunn, blir også de bygningene vi oppholder oss i stadig mer tilkoblet, og begreper som “smarte bygg” er i dag mer standarden enn unntaket. Når vi bygger smarte bygninger med sine smarte programmer, blir programmerer plutselig en aktør, som kanskje ikke er kjent med våre tradisjonelle kommunikasjonsprotokoller i det hele tatt. De forventer å kunne trekke ut data fra bygningens mange systemer på en mye smidigere måte.

Skaper merverdi for bygningen
API er en slags protokoll som brukes til å tillate programmer og programmer å kommunisere med hverandre. Ved å velge systemer i den åpne, standardiserte API, som REST API, kan du sikre at systemene er forberedt for å levere data på en måte som er velkjent for de fleste programmerere. Det er lett å forstå og lett å bygge programmer etter, og enkelt å bruke data fra bygningens ulike systemer i samme applikasjon.

Ved å velge inneklimasystemer med API som et alternativ eller supplement til den tradisjonelle kommunikasjons protokoller,  er din eiendom forberedt på å levere data til alle de smarte programmene du kan ønske å utvikle. Du kan bruke alle dataene eiendommens inneklimasystem samler inn til å skape merverdi for eiendommen. Det kan være applikasjoner for overvåking og optimalisering av bygget eller individuell kontroll av inneklimaet, bare fantasien settergrensene.

Unike brukere
Swegon’s WISE-system bruker et åpent, standardisert REST-API. Unike brukere for API settes opp, for å sikre at de bare har tilgang til utvalgte data. Det er mulig å begrense datatilgjengeligheten hvis bygget brukes av flere leietakere eller brukere, slik at den riktige leietaker/bruker har tilgang til riktig informasjon. Brukeren kan deretter lese av informasjon om systemets bestanddeler og struktur. Det er selvfølgelig også mulig å lese ut et bredt spekter av informasjon om status, produkter og aktuelle parameter. Praktisk talt alle data som kan være relevante har blitt gjort tilgjengelig via API. Noen data er mulig å skrive til, som børverdier, mens andre data bare er lesebar. Det er også mulig å lese av alarmer.

Swegon’s Wise-system er dermed klar til å levere data til din smart bygning på en sikker, standardisert måte og for de smarte programmer/applikasjoer som du vil skape.