Lærling Ørjan Bakkedal i Rønning Elektro AS.

Tar internkontrollen opp i skyen

Rønning Elektro i Stavanger

0

Siden 2007 har Rønning Elektro AS i Stavanger benyttet Norik-systemet med stor suksess. – Vi har bidratt i utviklingen av systemet som har økt inntjeningen mot både nærings- og privatkunder, og gitt oss flere bein å stå på, sier prosjektleder Ole Kristian Kristiansen og installatør og avdelingsleder entreprise Jone Bringedal.

Montørene til Rønning Elektro AS utfører kontrollene fra sine smarttelefoner ute på prosjekt.

– Når kontrollene er fullført og eventuelle avvik er registrert, sendes informasjonen elektronisk inn i vår database i Norik som ligger skyen. Kundene kan da enkelt innhente all kontrollinformasjon elektronisk når de ønsker og fra hvor som helst, sier Kristiansen og Bringedal.

Norik har levd opp til forventningene

I 2007 var Rønning Elektro AS på leting etter et oversiktlig og brukervennlig internkontrollsystem.

– Min forgjenger, Henning Lund Eriksen, kontaktet den gang Norikom hadde markedets beste og mest moderne kontrollsystem med brukervennlige moduler som forenklet våre elektro- og termografikontroller ute hos våre kunder. Nå tjener vi penger på alle kontrollene vi utfører, sier Kristiansen. Han kan fortelle at prisene på elektrooppdrag er skåret inn til beinet, mens oppdrag med internkontroller vokste kraftig i 2019, og har gitt selskapet flere bein å stå på.

– Tidligere utførte vi kontrollene med penn og papir og lagret dem i permer som støvet bort på et kontor, og med avvik som sjeldent ble utbedret og lukket. Nå kan kundene få tilgang til kontrollene via PDF-rapport eller ved å logge seg inn i Norik.

– Når internkontrollene er fullført og eventuelle avvik er registrert, sendes informasjonen elektronisk inn i vår database i Norik som ligger i skyen, sier prosjektleder Ole Kristian Kristiansen og installatør og avdelingsleder entreprise Jone Bringedal i Rønning Elektro AS.

Har styrket kundekontakten

– Da jeg overtok jobben etter Lund Eriksen, arbeidet jeg aktivt med å øke kontakten med kundene for å få dem til å ta i bruk Norik-systemet, fortsetter Kristiansen. Norik er enkelt å bruke og reduserer tidsforbruket. Vi er også opptatt av å følge avvikshåndteringen til punkt og prikke. Når kontroller er utført blir åpne avvik synliggjort med fargegradering i forhold til alvorlighetsgrad, på dashbordet i åpningsbildet i Norik, helt til de blir lukket. Kundene får jevnlig påminnelse om at avvik, med overskredet lukkefrist, må utbedres. Min innstendige oppfordring er at flere kunder aktivt benytter avvikshåndteringssystemet til Norik slik at avvikene raskt kan lukkes.

Viktig å oppdage avvik

Rønning Elektro AS har kunder i mange ulike bransjer

– Vi bruker Norik til elektro, brannforebyggende el-kontroller, nødlys, detektering, termografering og kontroll av sikringsskap, hvor det kan være store temperaturendringer.

– Norik er viktig for å oppdage og registrere avvik, sier Kristiansen som også kan fortelle om økt etterspørsel etter kontroller ved montering av billadere og utbedring av gamle elektroanlegg. Oppstår det brann som følge av elektrisk årsak, kan det i verste fall medføre skade på liv og helse.

 Viktig å lukke avvik

På spørsmål om hvorfor enkelte kunder tar så lett på sine internkontroller, svarer Kristiansen:

– Noen mener det blir for kostbart å utbedre avvikene. Løse stikkontakter og ledninger utbedres raskt, mens oppgradering av sikringsskap har en tendens til å bli nedprioritert. Vi forteller om faren med ikke å utføre regelmessige kontroller for å luke unna feil. Eksempelvis gamle halogenarmaturer, som tidligere ble montert direkte i trehimlinger og som er direkte brannfarlig.

Smarttelefonene forenkler kontrollene

– Når montører gjennomfører kontroller på elektriske anlegg og nødlysanlegg, samt termografikontroller, benytter de smarttelefoner. Når anleggene kontrolleres etter de skreddersydde sjekklistene som er opprettet i Norik Web, registrerer de avvik som blir avdekket, tar bilde og gir en kort feilbeskrivelse om nødvendig. Når alle avvik er registrert og kontrollen utført, synkroniseres dataene enkelt inn i Norik Web. Når vi senere tildeler montørene avviksoppdrag skjer også det gjennom Norik-appen som er lastet ned på smarttelefonen eller nettbrettet, sier Kristiansen og Bringedal.

– Dagens smarttelefoner har like god funksjonalitet og kapasitet som nettbrett.

Forskjellige kontrollrutiner

Rønning Elektro AS følger fire kategorier ved avvikshåndtering – haster, må og bør/anbefales. Hasteavvik utbedres som regel omgående.

– Våre kontrollører skal ikke utbedre/lukke avvik, men oppdager de for eksempel at en effektbryter er brannfarlig utløser de den. Deretter kontakter de en montør som utbedrer feilen, sier Kristiansen.

– I noen tilfeller kan det være usikkerhet om et avvik er en reklamasjon eller ikke. Da tar jeg det opp med vår installatøravdeling for å få klarhet i dette, og deretter utbedre og lukke avviket.

Brukertilpasset system

Kontrollsystemet til Norik er brukertilpasset og utviklet i nært samarbeid med Rønning Elektro AS.

– Det gjør at vi føler stor grad av eierskap til løsningen. Planen er å iverksette Norik i automasjonsavdelingen også, og gjennomføre servicekontroller der, sier Kristiansen. Han kan fortelle at montører i alle aldre er kjempefornøyde med systemet.

– Det er enkelt, intuitivt og brukervennlig og har forenklet kontrollarbeidet for montørene. Vår oppfordring til andre installatører er at de tar i bruk Norik så raskt som mulig, sier Kristiansen og Bringedal, som nå også er i gang med «å selge det inn» i vår VVS-avdeling.

– Enn så lenge er det lagt på is på grunn av mangel på montører.

Oversiktlig og brukervennlig

Nylig tok entrepriseavdelingen hos Rønning Elektro i bruk Norik-systemet med god støtte fra Kristiansen.

– Som faglig ansvarlig for avdelingen er det viktig at oppdragene utføres riktig. Norik-systemet gir meg oversikt over alle prosjektrelaterte oppdrag og full kontroll over avvik, sier Bringedal. Han legger til at entrepriseavdelingen leier hjelp fra internkontrollavdelingen.

– Sammen gjennomgår vi prosjektet i detalj og påser at det overleveres feilfritt. Å utbedre feil i etterkant er både kostnadsdrivende og forstyrrer prosjektene vi jobber med nå. Norik har bidratt til å sikre god kvaliteten på alle våre oppdrag.

Bedre kvalitet på kontrollene

Kristiansen og Bringedal sier det er vanskelig å tallfeste hvor mye Rønning Elektro AS har spart på kontrollsystemet fra Norik.

– Den største gevinsten er at kvaliteten på våre kontroller er blitt vesentlig bedre. Å utføre garantiarbeid etter at prosjektet er overlevert er både kostnadskrevende og lite lønnsomt. Derfor må prosjektet overleveres feilfritt til fastsatt tid slik at det ikke skaper plunder og heft for serviceavdelingen i ettertid.

Null feil på installasjoner

Norik har forenklet avvikshåndteringen. Vi arrangerer regelmessige FSE-kurs, bas- og montørmøter og lærlingesamlinger der vi tar for oss feil av ulik alvorlighetsgrad. Tidligere omtalte vi avvik ut fra hvor mange strømgjennomganger vi hadde i løpet av ett år. Avvik er for oss langt mer og omhandler alt som er forbundet med helse, miljø og sikkerhet. Som aktiv Norik-bruker går jeg nå inn i systemet og får oversikt over gjentagende avvik. På våre kurs og samlinger videreformidler jeg budskapet til våre kontrollører og montører, hvor målet er å oppnå null feil på våre anlegg, sier Bringedal til slutt.