Martin Sæther og Joar Akselsen

Hvordan finne FDV-dokumentasjon som ikke finnes?

Undersøkelse: Bygg og eiendom

0

Dette er spørsmålet Martin Sæther og Joar Akselsen stiller i hovedprosjektet på Fagskolen innlandet. De er snart ferdig med et spennende og lærerikt fire års nett- og samlingsbasert studie og kan da smykke oss med tittelen FDVU-ingeniør.

Det koster mye å mangle FDV-dokumentasjon. En ting er å be om det ved nye prosjekter, bransjen blir mer og mer opptatt av FDV-dokumentasjon og at denne skal leveres på ulike digitale plattformer. Men når det er anslått at mellom 70-80% av dagens bygningsmasse fortsatt vil stå også i 2050, kan man tenke seg at det er mye FDV-dokumentasjon man allerede skulle bedt om, skriver Kommunalteknikk.no på sin hjemmeside hvor de presenterer studiet og spørsmålene i undersøkelsen.

Martin Sæther og Joar Akselsen, til daglig jobber de i henholdsvis Vestby og Lillestrøm kommune. Martin jobber som assisterende driftssjef i eiendomsavdelingen og Joar er fagleder fellessystemer i forvaltning og utviklingsavdelingen og jobber med å administrere kommunens FDVU system.

De jobber med digitale løsninger, og er begge direkte involvert i arbeid med FDV-dokumentasjon i disse løsningene. De merker at fokuset på FDV-dokumentasjon er voksende, og at det i nye prosjekter stadig blir enklere å innhente dokumentasjonen.

Studiet de er gjennom er bygget opp i to trinn, første trinn inneholder emnene Kommunikasjon og ledelse, Administrativ FDV, Energi og miljø i bygg, Byggteknikk og utvendig anlegg samt Tekniske installasjoner i bygg. Når man er ferdig med de første to årene og bestått FDV-tekniker kan man velge å gå videre til trinn to. Emnene da er Ledelse, økonomi og markedsføring, Kommunikasjon, teknisk engelsk, Profesjonell eiendomsforvaltning, Byggesaken og sist da Hovedprosjekt.

Men hva så med all den dokumentasjonen som ikke finnes. Den man enten aldri fikk, som forsvant på et eller annet vis eller som ikke ble oppdatert da man skiftet ut en bygningsdel. Hvilken dokumentasjon skal man prioritere og hvordan skal man gå frem for å få tak i denne dokumentasjonen igjen?

Det er dette Martin Sæther og Joar Akselsen skal forsøke å finne svar på. Mer om undersøkelsen på Kommunalteknikk.no og Her er linken til spørreundersøkelsen