Håvard Gilja, senior HMS- og SHA-rådgiver i Rambøll, har vært med og utvikle appen.

Ny gratis-app skal minske faren for smitte på byggeplasser

Appen gamification

0

Med gamification skal appen ForeBYG Smitte hindre spredning av koronavirus. Appen gir råd og veiledning til hensynsfull adferd i konkrete arbeidssituasjoner.

På byggeplasser rundt om i Norge er det fremdeles aktivitet til tross for koronapandemien. Derfor har Rambøll utviklet appen ForeBYG Smitte, som simulerer en rekke typiske situasjoner på en byggeplass der det er en smittefare som håndverkerne må være klar over og handle ansvarlig i forhold til.

– Det kan være utfordrende for håndverkerne å forholde seg til strenge regler for smittevern i en hektisk arbeidssituasjon der man gjerne har ulike vante måter å jobbe på. Det er spesielt i hverdagslige handlinger vi trenger påminnelse om å endre atferden vår, som den nye korona-situasjonen krever, sier Håvard Gilja, senior HMS- og SHA-rådgiver i Rambøll.

Han har vært med og utvikle appen.

Alle rådene er internt kvalitetssikret mot bransjens smittevernregler, og oppdateres fortløpende. Appen er gratis og tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk og dansk, og kan lastes ned på iPhone- og Android-telefoner og PC.

Virtuelle scenarier

Det digitale læringsformatet gjør det enkelt for alle på byggeplassen å gjennomføre øvelsene.

Håndverkerne ledes gjennom noen scenarier på en virtuell byggeplass. Det interaktive i spillet gjør det mulig å jobbe med HMS på en mer engasjerende og virkelighetsnær måte.

– Appen er allerede i bruk på danske byggeplasser og tilbakemeldingene derfra har så langt vært utelukkende positive. Vi går nå inn i en tid der et viktig fokus blir å opprettholde våre nyetablerte hygienevaner. Vi tror at appen vil kunne være til god hjelp i dette arbeidet, sier Gilja.

Tidligere har Rambøll utviklet et 3D treningssimulator-spill om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og HMS på byggeplassen, som skreddersys til hver enkelt byggeplass.

Du finner linker til nedlasting av ForeBYG på Rambølls nettsider her.