Foto: Statsbygg

Ny anbudskonkurranse lyses ut

NTNU:

0

Statsbygg lyser nå ut en åpen anbudskonkurranse for å hente inn kompetanse på prosjektering og programmering for NTNU Campussamling.

Arbeidet skal gjennomføres i perioden 2020 til 2023. Fristen for å delta i konkurransen er 11. mai 2020. Statsbygg søker rådgivere innen ingeniør- og arkitekttjenester. I første omgang vil det være behov for prosjekteringsgruppeleder, arkitekt for prosjektering, rådgiver for brukerinvolvering, rådgiver for programmering, rådgivere på geoteknikk og bygg. Konkurransen omfatter også landskapsarkitekt og BIM-/GIS-koordinator.

– Statsbygg er opptatt av å holde fremdriften i prosjektet i disse utfordrende tider. Derfor henter vi inn denne kompetansen nå med sikte på å inngå kontrakt med varighet frem til første halvår 2023. sier Statsbyggs prosjekteier Linda Sunde Eriksen i en pressemelding.

Én samlet campus
NTNU Campussamling skal samle store deler av NTNUs campus i Trondheim til området rundt Gløshaugen. .  Samlingen innebærer å flytte fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll (humanistisk og samfunnsvitenskapelige fag) og i Midtbyen (kunst og musikk). Fagene blir dermed samlet med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene på Gløshaugen og med medisin-, helse og lærerutdanningene på Øya og Kalveskinnet.

Konkurransen er kunngjort i Doffin basen og TED-basen.