Kjetil Draugedalen hos Beckhoff Automation AS

‐ Teknisk kompetanse erverves best gjennom genuin personlig interesse

Investering i ansatte

0

‐ Beckhoff gjorde en god investering i ansatte for et par år siden, og vi er nå i ferd med å konsolidere aktiviteten i henhold i markedssituasjonen. Vi har en jevn årlig vekst på nærmere 20 prosent og vil i løpet av de neste årene trenge nye medarbeidere både på teknisk og kommersiell side, forteller Kjetil Draugedalen hos Beckhoff Automation AS.

Han understreker at selskapet ikke har noen utlysninger for tiden, men sier at de alltid er på jakt etter talenter. Dette foregår blant annet gjennom tett samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner hvor Beckhoff forsøker å initiere aktivitet som bacheloroppgaver, fagdager, seminarer mm.

‐ Vi ser at teknisk kompetanse ofte erverves like godt gjennom genuin personlig interesse for fagfeltet som formell utdanning, og ender derfor opp med at personlige egenskaper og innstilling blir særdeles viktige faktorer i en rekrutteringsprosess, sier han.

Han konstaterer at det er stor rift etter de tekniske seniorene om dagen.

‐ Således er vi er avhengig av å tenke langsiktig. Vi har god erfaring med å ta unge ressurser inn på et tidlig tidspunkt og trene de opp i de ferdighetene vi har behov for i bedriften, sier Kjetil Draugedalen til ITBaktuelt.


‐ Teknologien må ikke være utdatert etter innkjøringsfasen


– Vi vet at brukerne har store forventninger til et nytt bygg