Anne Kristine Amble, seksjonsleder for VVS og energi hos COWI i Oslo.

– Vi må tenke mer på verdiskapning når vi digitaliserer

Rådgiver Anne Kristine Amble, COWI

0

– Det er en global megatrend at “alt” digitaliseres. Vi må tilpasse oss denne virkeligheten. Om vi ikke gjør det vil nye aktører som mestrer nye teknologier ta over noe av markedet, og løse behovene mer effektivt. Heldigvis vil det fremdeles være behov for domenekunnskapen vi besitter, sier Anne Kristine Amble, stolt ny seksjonsleder for VVS og energi hos COWI i Oslo.

Hun påpeker at COWI må kombinere selskapets unike fagkompetanse med kunnskap om nye teknologier.

–  Da blir det vi som utvikler de nye løsningene. Digitalisering innebærer automatisering av oppgavene vi gjør i dag. Nye forretningsmodeller tvinger seg frem, og bransjen vil se annerledes ut om få år.

Amble snakker om at automatisering av rutinepregede arbeidsoppgaver gjennom visuell programmering vil kunne effektivisere bransjen. Samtidig vil den kunne gjøre rådgiverbransjen mer attraktiv, da tiden kan brukes til mer kompetansekrevende og verdiskapende oppgaver.

–  COWI leverer nå løsninger for augmented og virtual reality (AR – Augmented reality, VR – Virtual reality og XR – Extended reality) i mange av våre prosjekter. Vi ser at dette gir en mye større forståelse av hvordan bygg, veier, bruer blir og dette gir et godt beslutningsgrunnlag for kundene. Et godt eksempel er Stavanger sykehus, hvor en av de ansatte fikk prøve VR og fikk se utsikten fra pasientens perspektiv og oppdaget at man kun så himmelen fra sengen. Dette førte til at man i svært tidlig fase enkelt kunne flytte vinduene i modellen slik at pasientene fikk en bedre utsikt – noe som igjen gir bedre trivsel og helse.

–  Vi må ta ansvar for å tilrettelegge leveransene/modellene våre for robotisert og industrialisert produksjon både på og utenfor byggeplass.

Digitale tvillinger

Hun sier at nye plattformer å levere tjenester på, er for eksempel digitale tvillinger. Dette vil kunne gjøre rådgiverbransjen mer attraktiv, og i stand til å bidra med kunnskapsbasert optimalisering i eiendomsforvaltningen i større grad enn hittil.

Amble forteller at digital og tillitsbasert samhandling preger de store prosjektene, og prosjekteringsledelsen tar i bruk metodikken med VDC (Virtual Design and Construction) og ICE (Integrated Concurrent Engineering). Dette vil kunne forbedre effektiviteten i prosjektene, men vel så viktig; det vil kunne redusere feil og misforståelser betraktelig gjennom konsistent bruk av informasjon og data. Målet er at alle aktører skal bidra med proaktiv verdiskaping.

–  Dette krever at vi har respekt for, og utnytter hverandres kompetanse, samt at alle styrer mot samme mål. Vår erfaring er at prosjekter basert på tillit og samhandling er i stand til å levere svært godt, fastslår hun.

COWI er en av Norges største rådgivende ingeniørselskap. 1100 ansatte har som mål å skape løsningene for fremtidens bærekraftige samfunn. COWI er også et globalt selskap med nesten 7000 ansatte. Det sies dem imellom at noe av det morsomme med å jobbe her er bredden i kunnskapen hos selskapet.

Koronakrisen og hjemmekontor

–  Vi har noen store prosjekter i bunn som varer i flere år. I tillegg tar vi på oss mindre prosjekter med varighet på uker og måneder og da er det klart at det svinger mer i oppdragsmengden.  Enn så lenge har COWI klart seg greit i koronakrisen og omstilling til hjemmekontor, men det er klart det blir spennende å se hva som skjer fremover med samfunnet.

COWI jobber med mange komplekse og bærekraftige bygninger innen helse, samferdsel og sikkerhet. I tillegg har rådgivningsselskapet oppdrag ved skoler, kontorer og datasentre. Både stort og smått av nybygg og rehabilitering.

–  Vi ser konkurranser hvor pris teller 100 prosent, og andre utlysninger hvor oppgaveforståelse, kompetanse, innovasjon eller bærekraft teller i den andre enden. Nå har 400 aktører, deriblant COWI, skrevet under på Bygg 21-signaturen om å øke bransjens produktivitet og bærekraft. Dette lover godt for innovasjon, sier hun.

Hun er overbevist om at nøkkelen til god prosjektgjennomføring begynner med å sette seg inn i kundens sted og forstå hva som gir merverdi og hvilke problemer de har. Med god forventningsavklaring i oppstarten kan man komme ut av startgropa med tillit til hverandre.

–  En av våre store satsinger i 2019 var innen prosjektledelse: å ha kontroll på leveranser, kvalitet og fremdrift er fundamentet. Det gir overskudd til utvikling og da ser man resultater som at Stavanger universitetssykehus vant pris for å være verdens beste BIM-prosjekt.

Rådgiversiden gode nok?

–  Er rådgiversiden gode nok på å tilegne seg fornyet kunnskap og ny teknologi?

–  Ja, nesten litt for gode, vil jeg si. Noen ganger blir vi så løsningsorientert at vi glemmer å tenke på problemet som skal løses og gevinsten som skapes. Det hjelper ikke om en skole er smart og stappfull av ny teknologi hvis det ikke gir godt læringsmiljø og lavere frafall, understreker hun.

–  COWI har alltid jobbet hardt for å følge med på og lede an i utviklingen. Vi jobber nå for eksempel etter vår digitale strategi, målrettet og koordinert på tvers av regionene i konsernet, for å tilegne oss kompetanse på nye teknologier, og bruke disse til å løse kundenes behov på stadig nye måter.

–  Vi lever av kompetansen i hodene våre, så utdanning er veldig verdsatt! Vi har omtrent 40-40 prosent ingeniører og sivilingeniører, resten har teknisk fagskole, er landskapsarkitekter, økonomer, arkitekter og jurister mm.

Hun forteller at COWI har ikke lærlinger som sådan, men har de siste årene hatt god erfaring med sommerjobbprogrammet COWITRy. Her får studenter erfaring fra hverdagen til en rådgivende ingeniør. I tillegg har de et tverrfaglig innovasjonsprosjekt med studenter ansatt i de andre COWI-landene.

Nyttig erfaring er tilbake i studiehverdagen

–  Dette er et utfordrende program, med svært høyt nivå på søkerne. En stor andel blir ansatt og da vet både vi og de hva vi går til. De tar også med seg nyttige erfaringer tilbake til studiehverdagen og skriver bachelor- og masteroppgaver som er formålstjenlig for bransjen.

–  Rekruttering begynner allerede på grunnskolen ved å motivere flere elever til å lære og mestre realfag. COWI har deltatt på skolebesøk og hatt elever fra ungdomsskolen og videregående på omvisning hos oss og på Fornebubanen-prosjektet. Mange vet ikke hva ingeniører gjør og dette er en måte å vise hvor kjekt vi har det på jobb! I tillegg prøver vi å være synlige på karrieredager på studiestedene. Gjennom å vise hva man kan bli håper vi å motivere flere til å fullføre og til å velge en karriere som rådgivende ingeniør.

– Anne Kristine Amble, du er seksjonsleder VVS og energi, energirådgiver og BREEAM-spesialist. Har Cowi noen ønsker på ventilasjonsbransjens vegne i markedet, også sett fremover?

– Det er kanskje en klisjé, men det er et paradoks at man har mer kontroll på inneklimaet i bilen sin enn hjemme og på jobben. Vi må bli flinkere til å få frem hvorfor ventilasjon er viktig for helsa vår, påpeker hun.

Hun sier at den desidert høyeste kostnaden i driften av et kontorbygg er lønnskostnaden til de som jobber der. Én til to prosent produktivitetsøkning eller lavere sykefravær vil raskt betale for et driftssikkert og velfungerende ventilasjonsanlegg.

– Men det kan være vanskelig å få oversatt utbyggers investeringskostnad til en fremtidig økt leieinntekt. Derfor håper jeg at det blir vanligere å gjøre målinger og gjøre brukerundersøkelser slik at leietager får det inneklima de har krav på. Miljøsertifisering som BREEAM NOR, WELL, Svanemerking av bygg og BREEAM in use svarer opp noe av denne utfordringen utbygger-eier-leietager, sier hun til slutt.


Digitalisering skaper muligheter
for bygningens eiere og brukere

Siemens åpne skyløsning, «MindSphere»