Morten Olav Berg, prosjektleder tekniske fag hos Itech AS er en av kurslederne denne våren. Foto: Lyskultur

Nå går Lyskultur online med sine kurs denne våren

Klasserommet flyttes til hjemmekontoret

0

Nå går Lyskultur online med sine kurs. Denne våren gjennomføres klasseromskurs der deltakerne sitter, om det er på hjemmekontor, ved kontorpulten på jobben eller et annet sted.

Lyskultur skriver på sine nettsider at dette er nettundervisning i sanntid via en plattform for nettundervisning. Det blir da mulighet for å stille spørsmål og ha diskusjoner.

Kursene som tilbys på denne måten er BREEAM-krav til lys og belysning, grunnkurs i lys og belysning, dagslys og dagslysberegning i DIALux evo 9 og prosjektering av innendørsbelysning

Prosjektering av innendørsbelysning

Dette kurset er en praktisk innføring i hvordan planlegge innendørsbelysning i henhold til lover, standarder og Lyskulturs veiledere.

Målgruppen er mangfoldig, blant annet belysningsleverandører og produsenter, salgspersonell innen belysning, rådgivende ingeniører elektro og konsulenter, prosjekterende innen belysning, elektroentreprenører og installatører og arkitekter/Interiørarkitekter

Morten Olav Berg, prosjektleder tekniske fag hos Itech AS er kursleder. Han har jobbet aktivt med problemstillinger rundt lys og energibruk siden energidirektivet kom i 2002, og er en erfaren foredragsholder hos Lyskultur. Han var også redaktør for publikasjonen 12 – Kontorbelysning, 4. utgave 2017.

Han jobber for tiden som prosjekteringsleder og ITB-koordinator på flere prosjekter, blant annet Haugesund Sykehus for Helse Fonna, Nytt Juridisk Fakultet og U7-9 for Entra Eiendom, Levre skole for Bærum Kommune, og Vestli og Ruseløkka skoler for Undervisningsbygg. Morten har også bakgrunn som teknisk sjef og opplæringsansvarlig hos Fagerhult Belysning AS.

Grunnkurs i lys og belysning

Dette kurset gir en full oversikt over visuelle og lystekniske begreper innen lys og belysning. Forstå grunnprinsippene og hvordan lysfaget praktiseres og utøves i dag.

Grunnkurs i lys og belysning gir en samlende oversikt over visuelle og lystekniske begreper innen lys og belysning. Etter gjennomført kurs vil kursdeltakere være bedre rustet til å forstå grunnprinsippene innen lys og belysning, og ha en bedre forståelse av hvordan man praktiserer og utøver lysfaget i dag.

BREEAM-krav for lys og belysning

Kurset arrangeres i samarbeid med Grønn Byggallianse. BREEAM-NOR-manualen stiller krav til dagslys, utsyn, blendingskontroll, måling av energiforbruket, lysforurensning, høyfrekvent belysning, interne og eksterne lysnivåer og lyssoner og -styring.

Dagslys og dagslysberegning i DIALux evo 9

Dette er et kurs som passer for deg som prosjekterer eller er bestiller av belysning og vil gi deg en god oversikt over hvilke muligheter som finnes med dagslys, samt en innføring i hvordan man kan benytte programvaren DIALux.

Mer om kursene på hjemmesiden til Lyskultur


Lyskultur med nytt kurs: Lysstyring

Innfelt: Kursholder Benjamin Reinhoff.