– Medlemskapet er i tråd med vårt mål om å inspirere byggebransjen til å ta grønnere valg, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev. Foto: Inge Trondsen/Studio Design.

– En positiv utfordring, med mål å inspirere byggebransjen til grønnere valg

Byggalliansen medlem i UN Global Compacts

0

Da Käthe Hermstad fra arkitektkontoret Nordic utfordret oss til å melde oss inn i Global Compact i høst, så vi på det som en positiv utfordring. Høsten 2019 søkte vi FNs generalsekretær om medlemskap, og søknaden ble godkjent i mars 2020, skriver Grønn Byggallianse i en pressemelding.

Dermed er Byggalliansen nå medlem knyttet til Global Compacts Norgeskontor. Global Compact er FNs bærekraftsinitiativ for næringslivet.

Innen to år skal vi rapportere i henhold til UN Global Compact sine 10 prinsipper om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

– Medlemskapet er i tråd med vårt mål om å inspirere byggebransjen til å ta grønnere valg. Som medlem av internasjonale World Green Building Council jobber vi med de samme FN-målene som er styrende for Global Compact-nettverket, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Global Compacts formål er å utfordre bedrifter til å samkjøre strategier og operasjoner med universelle prinsipper om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon, og iverksette tiltak som fremmer samfunnsmessige mål.

Grønn Byggallianse jobber for å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor, slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. Våre aktiviteter er tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Vi drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM-NOR, skriver Grønn Byggallianse.