Markedssjef Vemund Myhre og daglig leder Morten Heintz i CuroTech gleder seg over den positive utviklingen de seneste årene.

Nå bruker over 3000 norske eiendommer FDVweb

Selvutviklet fra A til Å

0

 

– Vårt største suksesskriterium er et konstant fokus på at systemet vårt skal ha lav brukerterskel, konstaterer daglig leder Morten Heintz i CuroTech i en pressemelding.

FDVweb, CuroTechs nettbaserte løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, er i dag markedsledende, og er integrert i over 3000 norske eiendommer – deriblant hele Barcode-rekken og hele det toppmoderne området Tjuvholmen i landets hovedstad.

– Veldig mange av våre brukere har god teknisk kompetanse, men ikke nødvendigvis god datateknisk kompetanse. Vår kundegruppe, som er driftsteknikere og driftsledere, er typisk håndverkere, og derfor har vi, kanskje i større grad enn konkurrentene våre, hatt fokus på å lage et system som er skreddersydd for nettopp dem.

– Innså raskt at dette kunne bli et veldig godt FDV-verktøy

CuroTechs historie begynte i 1998, da Heintz og medgründer Øyvind Reinhardsen fikk i oppdrag av Schibsted å implementere det beste FDV-systemet på markedet for trykkeriet.

– Etter en evaluering av de ulike systemene fant vi ut at det egentlig ikke var noen av dem som passet helt med tanke på de funksjonalitetene Schibsted behøvde. Derfor valgte vi å hoppe litt høyt, og sa at vi i stedet skulle utvikle et helt nytt og skreddersydd system.

Året etter så FDVweb for første gang dagens lys.

– Da vi hadde utviklet FDVweb innså vi veldig raskt at dette var et system som kunne utvikles til å bli et veldig godt FDV-verktøy, og vi bestemte oss derfor for å markedsføre oss ut til bransjen.

Fokus på kvalitet, på bekostning av hurtig vekst

De to gründerne måtte riktignok vente lenge før en urokkelig dedikasjon til høy kvalitet, og et personlig forhold til hver enkelt kunde, skulle gi et nevneverdig utslag for selskapets vekst.

– Vi er tålmodige sørlendinger, og har utviklet dette selskapet stein for stein. Vi har tatt utrolig stor ære i at det vi leverer til våre kunder skal være av svært høy kvalitet, og det har kanskje gått litt på bekostning av veksten, mener Heintz.

2015 var året da tingene endelig løsnet. Etter en beskjeden, men jevn, stigning på kundefronten, opplevde virksomheten dette året et enormt oppsving – og siden har det kun gått én vei.

– Jeg tror mye av den veksten vi ser i dag skyldes at mange av våre kunder fornøyde, og forteller sine forbindelser om hvordan CuroTech er et selskap som tar dem på alvor, og leverer det vi sier.

Kort vei fra god ide til ny funksjonalitet

CuroTech har i dag vokst fra to til 15 ansatte, og har dermed også et betydelig større salgsapparat som jobber for å utvide kundekretsen. Likevel dedikeres majoriteten av arbeidskraften fremdeles til kundesupport og videreutvikling av produktet.

– Vi har fri support for alle våre kunder, og innspill, tilbakemeldinger og samarbeid med kundene våre et av de viktigste utviklingsbeina vi står på. Når det kommer nye, gode ideer, enten internt eller fra kundene våre, er veien fra beslutning om gjennomføring til en ny funksjon for kunden veldig kort, sier Heintz, og trekker frem en nylig innført funksjonalitet for BREAM-sertifisering som eksempel.

– Når én kunde har en god ide viser det seg veldig ofte at det er flere der ute som gjerne ønsker å ta i bruk samme funksjon, og siden FDVweb er 100% nettbasert kan vi gjøre ny funksjonalitet løpende tilgjengelig for alle målkunder.

Raskt på ballen for å rette opp feil

For Heintz er det viktig at CuroTech deler den kompetansen de innehar med nye brukere.

– Forvaltning, drift og vedlikehold er i stor grad en lik prosess for de ulike byggherrene. Vi møter de samme menneskene hele tiden, beslutningstakere i eiendomsselskap, og da er det fint for oss å kunne dele våre erfaringer og vår kunnskap med dem.

I tillegg er systemleverandøren raskt på ballen for å rette opp i eventuelle feil.

– Alle utviklere gjør feil, men når vi oppdager en feil i vårt system retter vi alt vårt fokus mot å rette det opp så fort som mulig. I løpet av 20 års drift er det kun ved to anledninger at FDVweb har vært nede i mer enn én time, forteller Heintz.

Selvutviklet fra A til Å

Det som virkelig skiller FDVweb fra konkurrerende løsninger er at systemet er selvutviklet fra A til Å, av et team bestående av ikke bare programmerere og utviklere, men også fagfolk med bred kompetanse innen bygg.

Sistnevnte kommer til syne i CuroTechs egenutviklede maldokumenter og byggunderlag som sørger for at alle lover og forskrifter ivaretas.

– FDV-dokumentasjon lages ofte av akademikere, og har en veldig akademisk vinkling. Vår dokumentasjon er derimot bygget opp på en slik måte at det er funksjonelt og formålsnyttig for den faktiske brukergruppen.

Fra systemleverandør til samarbeidspartner

Et resultat av denne praktiske tilnærmingen er at CuroTech ofte engasjeres tidlig i prosessen på nye byggeprosjekter.

– Det er ikke uvanlig at vi blir trukket inn av en kunde for å være med på å vurdere hvordan man skal optimalisere drift i organisasjonen, og en betydelig del av omsetningen vår dreier seg om å etablere FDV på nye byggeprosjekter, kanskje allerede før man vet hvem som skal eie bygget, sier Heintz.

– Da leveres FDVweb som en ferdig integrert og komplett løsning, gjennom samarbeid mellom byggentreprenør og oss som systemleverandør.