Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge.

– Vi opplever en fordobling av deltakere på våre digitale seminarer

Schneider Electric

0

Kompetanseheving ved hjelp av digitale virkemidler er i vinden. – Vi opplever en fordobling av deltakere på våre digitale seminarer, sier Karoline Nystrøm i Schneider Electric.

Schneider Electric merker økt interesse på sine webinarer, med et antall deltakere som er mer enn fordoblet.

– Vanligvis henter kundene våre informasjon og inspirasjon ved å besøke Schneider Electric på store og små fysiske arrangementer, hvor de kan ha dialog med våre teknikere og oppleve produkter på nært hold. Men vi ser nå en klar tendens: Mange av våre kunder har bedre tid på grunn av begrenset mobilitet. Så de velger gjerne å lære ved å delta på webinarer. En annen motivasjon for deltakelse, er muligheten til å utvide kontaktflaten, ikke minst ved å bli med i partnerplattformer og forretningsnettverk, mener Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge.

Digital nettverksbygging

– Forretningsutvikling krever ikke fysisk kontakt. Et eksempel er Schneider Electric-plattformen Exchange, hvor våre kunder fra ulike bransjer og fag kan møtes for å utveksle kompetanse. Plattformen passer for ulike fagfelt og er rettet mot eksperter i energistyring, tavlebyggere, systemintegratører og maskinbyggere som jobber med digitalisering av prosesser. På Exchange kan de registrere sin profil, selge og kjøpe egne tjenester, finne partnere/kunder og chatte i egne faggrupper, påpeker Nystrøm.
– Her finnes det et vell av e-læringsøkter som tilbys kostnadsfritt!

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Digitalisering av prosesser og drift er i fokus

– De mest populære webinarene tilbyr konkrete løsninger for enklest mulig å kunne komme i gang med digitalisering. Hensikten er å tilføre deltakerne kompetanse som øker deres konkurransedyktighet, bærekraft og produktivitet. Mange av webinarene er lagt ut som opptak, og flere er i ferd med å settes opp, presiserer Nystrøm.

Digitalisering krever kompetanseheving

Ifølge en rapport fra Sintef er digitalisering i norsk industri et must for å takle konkurransen nasjonalt og internasjonalt. Det er også en fantastisk forretningsmulighet og en spennende utfordring, i og med at den krever mye kompetanseheving.

Digitalisering finner i Norge en perfekt grobunn takket være egenskapene til norsk næringsliv: flat og tillitsbasert bedriftskultur, korte beslutningsprosesser, organisatorisk involvering, en driftsnær ledelse, høy teknologiaksept samt stor grad av endringsvilje og -evne. Alt dette danner et perfekt utgangspunkt for digitalisering av prosesser.

Samskaping og skalering for innovasjon

– Samspillet mellom ulike fag og bransjer, forskning og utdanning er nødvendig for å utvikle avanserte og innovative løsninger. Investering i ny teknologi kan starte i det små, for eksempel i bare en maskin, og så kan man etter hvert utvide og skalere opp løsningen til å dekke en hel prosess, sier Nystrøm.

Det å teste ut ny teknologi i deler av anleggene før de innføres i vanlig drift, reduserer investerings- og produktivitetsrisikoen, og krever ikke omfattende beslutningsprosesser.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


Schneider Electric TeSys island,
ny intelligent motorstarter

Maskiner blir Industri 4.0 kompatible med Schneider Electric TeSys island, en intelligent, digital lasthåndteringsløsning, en smart motorstarter.