Backer AS er selskap nr. 50 som signerte strakstiltakene, og Grønn Byggallianse gratulerer med blomst. F.v.: Driftsleder Eirik Sætre, driftsleder Magnar Ove Nordtveit, prosjektleder Kjell Sylvarnes og daglig leder Atle Sylvarnes. Foto: Backer AS.

Eiendomsselskapet Backer nummer 50 som slutter seg til strakstiltakene

Veikart mot 2050

0

Når Backer AS nå signerer, har 50 toneangivende eiendomsselskaper forpliktet seg til å gjennomføre strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. – Våre valg i dag påvirker fremtidens generasjoner, sier daglig leder i Backer AS Atle Sylvarnes.

– Vi gratulerer Backer og synes det er både gledelig og lovende at 50 selskap nå har forpliktet seg til å følge opp veikartet. Strakstiltakene er vår klare anbefaling til hva selskap som tar klima og miljø på alvor bør gjøre i dag for å være konkurransedyktige i en grønn fremtid, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev.

Ved å signere 10 strakstiltak forplikter selskapet seg til at det bygges grønt. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å bidra til grønn omstilling i næringen.

Daglig leder i det bergensbaserte selskapet, Atle Sylvarnes, ble nylig valgt inn i styret i Grønn Byggallianse.

– Vi må ta konsekvensen av all den kunnskapen vi nå har om hvordan vår sektor påvirker miljøet og om de langsiktige konsekvensene av valgene vi tar i dag. Byggene våre skal stå i veldig mange år, og da må vi ta riktige beslutninger for fremtidige generasjoner, sier han.

Miljø har siden 2011 vært en del av verdigrunnlaget til selskapet. Sylvarnes forteller at de merker en endring i markedet.

– Vi har miljøsertifisert våre bygg med BREEAM i flere år. Der vi før måtte forsvare hvorfor vi skulle miljøsertifisere byggene, blir vi nå heiet frem. Det har skjedd et klart stemningsskifte, særlig i finanssektoren, og vi er spente på veien videre, sier han.

Setter strakstiltakene ut i livet på Kronstad

Sylvarnes forteller at de lenge har forberedt seg på å signere strakstiltakene.

– Vi må jo mene det når vi først forplikter oss. Vi har derfor vurdert hvilke konsekvenser det å signere strakstiltakene får over tid, og nå er vi klare for å følge opp alle punktene. Da er tiden inne for å signere, sier Sylvarnes.

Det passet også fint for selskapet å tilslutte seg strakstiltakene når prosjektet Kronstad X nærmet seg oppstart.

I nærings- og boligprosjektet på 20. 000 kvm på Kronstad i Bergen skal selskapet sette strakstiltakene ut i livet. Bygningsarbeidet skal etter planen starte i 2021 og være ferdig våren 2023.

Klar for å endre tankesett

– Å signere innebærer at vi vil måtte gå gjennom tankesettet vårt når vi ser på nye prosjekter og investeringer, og se dette i sammenheng med strakstiltakene. Vi skal jobbe med strakstiltakene på alle plan i bedriften, forteller Sylvarnes.

Administrerende direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom sier: – Backer illustrerer godt verdien av å tilslutte seg strakstiltakene. Miljøforpliktelsene skal gjennomsyre hvordan et selskap tenker og handler. Vi er utrolig glad for at vi har femti selskaper som ønsker å lede an i det grønne skiftet.

Mens noen av tiltakene allerede er en del av driften, er andre nytt farvann for Backer AS.

– Å miljøsertifisere organisasjonen og fjerne fossil oppvarming med olje og gass er to tiltak vi allerede har på plass. Vi har også jobbet mye med måling og effektivisering av energibruk. Å etterspørre fossilfri byggeplass og planlegge for demontering og gjenbruk av materialer er derimot nytt for oss, så her skal vi kaste oss ut på litt dypere vann, forteller Sylvarnes.

Selskapet er i startfasen med å ta i bruk miljøsertifiseringssystemet BREEAM In-Use for eksisterende bygg.

Backer har også mål om å være innovative, i tråd med strakstiltaket om å premiere innovative løsninger.

– Å jobbe med innovasjon er alltid spennende, fordi det innebærer å teste ut noe som er uprøvd. Vi er med i Proptech Innovation, som er en møteplass for virksomheter med innovative løsninger, og tar med oss erfaringer derfra, forteller Sylvarnes.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Bygg og eiendom er nøkkelsektor i EUs sirkulære skifte

Det er lurt å gjøre seg kjent med EUs arbeid allerede nå, enten man er rådgiver, miljøsjef, offentlig innkjøper eller leder i bygg- og eiendomssektoren, oppfordrer fagansvarlig for sirkulærøkonomi i Grønn Byggallianse Anne Solgaard.