Foto: Statsbygg.

Statsbygg vil drifte bygningene smartere og da skal kvaliteten øke

Fullstendig forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsdokumentasjon

0

Statsbygg har inngått flere avtaler som skal hjelpe oss på veien til en smartere drift av bygningene. Disse skal øke kvaliteten på driften, gi færre driftsstans i tekniske anlegg og spare penger.

Det er to viktige brikker som må på plass for å nå målet om smartere drift av bygninger. Det første er å ha en fullstendig forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsdokumentasjon på plass og tilgjengelig for alle som jobber på en eiendom. Statsbygg har inngått en avtale med Dalux som gir oss en ny lagringsløsning for FDV-dokumentasjon som vil sikrer oss rask tilgang til FDV-dokumentasjon når og hvor vi trenger den.

Det andre er å få på plass digitale modeller av bygningene. Statsbygg har nå inngått en avtale med Anko som over de neste fire årene skal skanne alle våre bygg slik at vi kan knytte sammen en digital modell av dem med FDV-dokumentasjon og våre verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold. Med dette kan vi i framtiden løse våre drifts- og vedlikeholdsoppgaver papirløst og digitalt.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Drifter og forvalter 33 millioner kvm

Tilsammen drifter og forvalter det offentlige rundt 33 millioner kvadratmeter bygninger i Norge. Driften av disse bygningene koster rundt 4 milliarder i året. Statsbygg har inngått et samarbeid med en rekke offentlige eiendomsbesittere om «Smart digital eiendomsledelse».

Med i samarbeidet er også Forsvarsbygg, helseforetak, Oslobygg KF, en rekke kommuner, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, samt organisasjoner som BuildingSmart Norge og Norsk kommuneteknisk forening. Samarbeidet skjer i regi av Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

De offentlige aktørene ønsker å bli ledende på kostnadseffektiv og miljøriktig drift av bygg. Bruk av ny teknologi for automatiserte prosesser, ny kompetanse og eventuelle endringer i organisering skal muliggjøre et skifte i driften av våre bygg, på linje med andre næringers moderne drift av produksjonsanlegg.

Vil redusere nedetiden på tekniske anlegg

Digitalisering og smarte teknologiske løsninger kan redusere nedetiden på tekniske anlegg. Det kan også forhindre skader, både på personer og bygg, og minske behovet for store utskiftinger i tekniske installasjoner. Dette kan spare betydelige beløp i drift og vedlikehold av bygningene, i tillegg til å gjøre hverdagen for driftsmedarbeidere tryggere.

Et smart driftskonsept gjør det lettere å gjennomføre et forutsigbart vedlikehold ettersom smarte systemer kan varsle om forestående driftsstans før ting går i stykker. Et smart driftkonsept dreier seg om å være i forkant, unngå skade og skifte ut komponenter før de går i stykker. Innsatsene på eiendommene blir behovsdrevet.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

GK skal oppgradere byggautomasjon ved 200 av Statsbyggs eiendommer

I løpet av 2020 skal Statsbygg anskaffe avtaler for automatikk og nytt toppsystem.