SAMARBEIDER: Alexander Brage Hansen i buildingSMART Norge og Jacob Mehus i Standard Norge vil styrke et allerede godt samarbeid.

Samarbeider for å styrke digitaliseringen i byggenæringen

Standard Norge og buildingSMART Norge

0

Standard Norge og buildingSMART Norge har inngått en samarbeidsavtale som skal bidra til at nye standarder når næringen hurtigere.

Avtalen innebærer blant annet at Standard Norge orienterer buildingSMART Norge om nye og pågående standardiseringsaktiviteter slik at bransjen kan bidra enda mer effektivt i utviklingen av standarder.

Dette vil gi begge organisasjoner en bedre mulighet til å samordne, prioritere og delta aktivt i arbeid som er av spesiell interesse og strategisk betydning i de to organisasjonene, heter det i avtalen. Samtidig kan avtalepartene i større grad ta hensyn til hverandres behov og ønsker i sine langsiktige prioriteringer.

– Vi er veldig fornøyde med denne avtalen. buildingSMART Norge er en viktig aktør når det kommer til å ta i bruk og spre våre standarder, og de deltar allerede i en rekke standardiseringsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Målet for denne avtalen er å videreføre det gode samarbeidet og styrke digitaliseringen i byggenæringen, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Å samle arbeidet i det norske standardiseringsmiljøet er viktig for å øke gjennomslagskraften og effektiviteten av det gode arbeidet som gjøres på feltet. Det nye og forsterkede samarbeidet med Standard Norge vil gjøre at bruken av åpne standarder forsterkes på tvers av næringen i inn- og utland, sier Alexander Brage Hansen, daglig leder i buildingSMART Norge.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


Bygningers rolle i folkehelsekriser,
Standard Norge ønsker innspill

Nye krav til prosjektering og konstruksjon av bygninger? Foto: PXhere