- Vi skal bevisstgjøre kundene i valg av energismarte lys- og varmesystemer i næringsbygg, sier nytilsatt leder for avdelingen Pål Eriksen hos Smart Elektro i Oslo.

Skal fronte næringsmarkedet på en proaktiv måte

Smart Energispar:

0

Smart Elektros nyetablerte avdeling, Smart Energispar, skal fronte næringsmarkedet på en proaktiv måte og levere kundetilpassede løsninger. – Med vår kompetanse og vårt verktøy får kundene detaljkunnskap om besparelsene i sine næringseiendommer, sier nytilsatt leder for avdelingen Pål Eriksen hos Smart Elektro i Oslo.

Gårdeiere, som velger smarte energispareløsninger, kan redusere energikostnadene på mellom 20 til 40 prosent avhengig av byggets tilstand og utbedringer som anbefales fra våre energirådgivere.

– Vi er en uavhengig teknologileverandør som syr sammen de smarteste løsningene i markedet, sier Eriksen. Han kan fortelle at Smart Elektro har innledet samarbeid med blant annet automasjonsspesialisten KE-Automasjon i Stavanger.

– Teknologivalg i næringsbygg skjer i nært samarbeid kundenes ønsker og behov. Vi er bl.a. opptatt av at de skal redusere energiforbruket og effekttopper.

Installerer du et elbilladesystem på toppen i et eksisterende elanlegg i næringsbygg eller boligsameie, kan effekt-toppene fort bli dyre om du ikke ser på muligheten for å redusere dem. Solenergianlegg kan også være en viktig investering for mange kunder og er et viktig produkt i porteføljen til Smart Energispar.

Store besparelser

Smart Energispar skal bevisstgjøre kundene i valg av energismarte lys- og varmesystemer i næringsbygg.

– En gårdeier som skifter ut tradisjonelle lysrørarmaturer med LED, kan redusere energiforbruket med 80-90 prosent. I mange eiendommer står varme- og kjølingssystemene på uavbrutt, noe som påvirker strømkostnadene. Med smart overvåking og behovsstyring av anleggene, kan de kuttes, sier Eriksen.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Pilotprosjekt

Smart Elektro har igangsatt et pilotprosjektet med eiendomsselskapet Eiendomsspar i Karihaugveien 89 (K89) på total renovering av det elektrotekniske anlegget. Her er Pål Eriksen sammen med montørene Olav Syversen (i midten) og Kim Robert Gustavson (til venstre).

Smart Elektro har igangsatt et pilotprosjekt med eiendomsselskapet Eiendomsspar i Karihaugveien 89 (K89). Pilotprosjektet startet med oppgradering og omfattet KNX-kabling til følere i respektive leieområder, møterom og kantine.

– Vi leverer smarte energiløsninger for regulering av kjøling og varme. Vi monterer nå termostater hos leietakere slik at de kan styre varmen etter egne ønsker og behov. Det blir også levert ett nytt SD anlegg slik at det på et overordnet nivå kan følges opp av gårdeiers driftspersonell. Vi har allerede gjort en del med LED-belysningen i K89 men det gjenstår en del før alt er skiftet ut. Vi er nå i samtale med eiendomsselskapet om å utvikle SD anlegget videre ettersom eiendommen endres, sier Eriksen.

Han kan fortelle at pilotprosjektet skal overleveres i løpet av sommeren.

– I løpet av høsten og vinteren skal vi optimalisere anlegget. Etter 6-12 måneder vil Eiendomsselskapet se klare energibesparelser på investeringen. Dette blir et viktig referanseprosjekt for å selge inn tilsvarende løsninger til andre kunder.

Allsidig bakgrunn

Eriksen begynte som leder i Smart Energispar i begynnelsen av mai. Han har en allsidig bakgrunn som elektriker, elkraftingeniør, bachelor i markedsføring og mastergrad i strategisk ledelse fra Norges Handelshøgskole.

Hn har også erfaring fra flere bransjer og sittet i styret i Smart Elektro i 8 år.

– Vi skal bygge opp avdelingen med riktig ressurser. I dag har vi en energirådgiver, men skal knytte til oss enda en energirådgiver og en selger i første omgang.

Marked i vekst

– Smart Energispar forventer en omsetning på 25 millioner kroner det første driftsåret. I 2025 skal 50 prosent av omsetningen i Smart Elektro komme fra løsninger levert av Energispar. Primært snakker vi om produkter og tjenester som reduserer energiforbruket og effekt-topper. Vårt pilotprosjekt i K89 blir viktig i så måte. Basert på våre analyser vil investeringen i smarte energiløsninger hos Eiendomsspar i K89, være tilbakebetalt i løpet av tre år, sier Eriksen.

– Vi skal kartlegge og gi våre kunder de beste energibesparende løsninger i forhold til lønnsomhet og miljø. Målet er å bli en ledende leverandør for små- og mellomstore gårdeiere og driftsorganisasjoner.

Elbillading og internkontroll

Smart Elektro har også installert en stor ladestasjon i samarbeid med Fortum som kan betjene flere elbiler samtidig på gårdsplassen i K89.

– Dette er en gunstig investering for gårdeier for å tiltrekke seg nye leietakere, sier Eriksen. Han kan fortelle at elbilading også blir et viktig satsingsområde for Smart Energispar. Vi kan også tilby finansieringsløsninger til våre kunder på flere av områdene.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


Statsbygg vil drifte bygningene smartere
og da skal kvaliteten øke

Foto: Statsbygg.