Solceller på taket til Powerhouse Kjørbo. Foto: Chris Aadland

Rekordvekst i norsk solkraftmarked

Markedsrapport fra Asplan Viak

0

En fersk markedsrapport Asplan Viak har laget på oppdrag av Solenergiklyngen viser at solkraftmarkedet i Norge har doblet seg fra 2018 til 2019.

I fjor ble det installert over 51 MW med solceller i Norge. Dette er mer enn dobbelt så mye som året før.

Tallene fra 2019 viser at om lag 60 prosent av solcellekapasiteten ble installert på nærings- og industribygg, mens 35 prosent ble installert hos private husholdninger. Samlet sett var det installert om lag 120 MW med solceller i Norge ved utgangen av 2019. Over 100 MW er tilknyttet strømnettet.

Siden utgangen av 2015 har solcellekapasiteten i Norge åttedoblet seg.

Solenergi er det foretrukne valget fremover

Asplan Viak er partner i Solenergiklyngen og har fått oppdraget med å lage en rapport om hvilke jobber som skapes i solenergibransjen. Markedsrapporten gir en status på markedet og teknologiutviklingen, og viser det store bildet for solenergi de neste årene.

– At økning i markedet fortsetter viser at både husholdninger og næringslivet har en økende bevissthet rundt hva solkraft er. Man har sett hva som kommer til å skje globalt. Dette innebærer dramatiske endringer. Solenergi blir det foretrukne valget på grunn av lav pris og av klimahensyn, sier Peter Bernhard, Sivilingeniør Energi og miljø i Asplan Viak.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

Mot fullelektrifiserte samfunn

Solenergiaktørene har vært i vekst i 2019, både i antall firma og i volum solenergi.

– Nå er tiden inne for å legge til rette for den veksten i solenergi vi trenger for å bli et fullelektrifisert samfunn. På den måten kan både solenergibransjen og det grønne skiftet komme styrket ut av koronakrisen, sier daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen

Offentlige initiativer, som for eksempel Plusskundeordningen og støtteordninger for husholdningsanlegg, kombinert med en sterkt økende etterspørsel både fra private- og offentlige aktører er noe av forklaringen på rekordveksten vi ser i norsk solkraftmarked.

– Ser vi bare på solcellekapasiteten som er knyttet til strømnettet i Norge er den nå mer enn 30 ganger så stor som i utgangen av 2015. I løpet av fire år har den økt fra rundt 3 MW til over 100 MW. Dette kommer ikke som noen overraskelse på oss, og vi ser at solkraft vokser raskt i Norge, akkurat som i våre naboland og resten av verden, sier avdelingsingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jarand Hole.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


1050 solcellepaneler samspiller
med gjenbrukte elbil-batterier

Ole Petter Fiære, produktsjef solenergi, Berggård Amundsen & Co blant 1050 solcellepaneler med gjenbrukte elbil-batterier fra Nissan Leaf.