Ny teknologi og KNX
Et glimt inn i forlegningsbygget i det nye Agder fengsel Mandal avdeling. Bildet er tatt under en befaring tidligere i år.

Ny teknologi og KNX som styresystem installert i 11 bygg ved Mandal og Froland fengsler

Norges mest moderne

0

Når det i Agder skal bygges Norges mest moderne fengsel, i tillegg bli Sørlandets største, med én avdeling i Mandal og én i Froland, da står man overfor store tekniske oppgaver som må på plass. Her er erfaringene fra noen på den tekniske siden som har installert 4000 KNX-komponenter.

Mandal Fengsel er på totalt ca 11 500 kvm, fordelt på 5 bygg. Froland Fengsel er på totalt ca 19 000 kvm, fordelt på 6 bygg.

Disse nye fengselsavdelingene skal romme blant annet det om heter forlegningsbygg med boavdelinger og aktivitetsarealer, portbygg med administrasjon og mottaksavdeling, hovedvaktsbygg med særavdelinger og helseavdeling, samt aktivitetsbygg med gymsal, bibliotek, butikk og lignende. Med andre ord: Moderne fengsel i komplette nybygg, med 200 celler Froland, og 100 i Mandal.

Ny teknologi og KNX
Dette er Froland fengsel. Foto: Statsbygg

Byggherre er Statsbygg, og prosjektene skal gjennomføres parallelt, med sekvensiell gjennomføring og ferdigstillelse. Prosjektet er delt opp i fire totalentrepriser, fordelt på to totalentrepriser per avdeling.

Etter ferdigstillelse høsten 2019 ble det gjennomført omfattende testperioder med igangkjøring og idriftsetting. I løpet av juni skal alt overleveres til kriminalomsorgen.

Kruse Smith Entreprenør har bygget forlegningsbyggene ved de to fengselsavdelingene. Skanska har bygget portbygg med administrasjon og mottaksavdeling og øvrige bygg som nevnt ovenfor.

Forlegningsbyggene i begge de to fengselsavdelingene er av det som på fagspråket heter Modell 2015. Dette er standardiserte fengselsbygg som er utviklet i samarbeid mellom kriminalomsorgen og Statsbygg, og de ble først tatt i bruk i Indre Østfold fengsel Eidsberg avdeling og Romerike fengsel Ullersmo avdeling i 2017.

Ny teknologi til bruk for de innsatte

Ny teknologi og KNX
Fengselsleder Frank Tveiten Johansen ser frem til å ta i bruk selvbetjening for innsatte i det nye Agder fengsel. Dette er skjermen de innsatte skal bruke. Foto: Kriminalomsorgen

I nye Agder fengsel er ny teknologi med på å gjøre hverdagen enklere og mer oversiktlig for både innsatte og ansatte.

Den første teknologiske «kiosken» ble nylig montert i Agder fengsel Mandal avdeling. Løsningen kalles selvbetjening for innsatte, og gir innsatte mulighet til å motta meldinger fra ansatte og enkelte pårørende. Det blir også mulig å sende forespørsler om for eksempel legetime.

Innsatte vil i tillegg få oversikt over egne eiendeler, saldo og sin egen kalender. De vil ha bedre kontroll på besøk og få nyttig informasjon på den digitale oppslagstavlen.

Innsatte vil kunne bruke selvbetjeningssystemet både fra fellesavdelingene og fra sin egen celle.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev

KNX som styresystem i alle rom

Det ble fremforhandlet en felles teknisk løsning for alle tre involverte elektorentreprenører, OneCo, Elektro Sør og Elektroentreprenøren Arendal. En komplett og koordinert teknisk leveranse ble etablert av Instell og Andxor, med Instell som hovedansvarlig.

–  Det ble valgt KNX som styresystem på all rom for styring av lys, varme, DCV/VAV/CAV, solskjerming, tekniske alarmer og overvåking. KNX-anlegget styrer også en optimizerfunksjon på ventilasjonsaggregater. Kommunikasjonen med SD-anlegg går via KNX/BACnet med IP-grensesnitt, forteller Tore Hagen hos Instell.

Han legger til at KNX-anleggene har til sammen 4000 komponenter.

–  Det ble lagt stor vekt på at løsningen skal være desentralisert med besparelse på montasje og kabling, samt at løsningen var leverandøruavhengig og standardisert.

All KNX-programmering er utført av de respektive elektroentreprenører, med support fra Instell, sier han.

Han påpeker at alle KNX-programmerere har gjennomført godkjent KNX sertifiseringskurs i henhold til KONNEX sine retningslinjer hos Instell. Det ble i tillegg gjennomført et spesialkurs rettet mot disse prosjektene. Dette ble gjort for å kvalitetssikre en ensrettet og god gjennomføring av prosjektene.

–  KNX programmererne fikk også en fast kontaktperson hos Instell for support og

Instell utarbeidet en felles funksjonsbeskrivelse på de respektive romtyper som ble presentert og godkjent av Statsbygg.

Hagen understreker at Andxor gjorde det samme for skjermbilder på SD-anlegget.

Til slutt forteller Tore Hagen at det ble valgt Niagara som SD-anlegg. Automatikk til varmesentraler ble levert av Andxor basert på Bechoff automatikk. Ventilasjonsaggregater ble levert med ferdig automatikk fra leverandør. Kommunikasjon med VVS-automatikk går via BACnet grensesnitt.

Dette er de tekniske aktørene

Instell AS er en totalleverandør av produkter og løsninger til «intelligente bygg». Næringsbygg, offentlige bygg og boliger er selskapets satsningsområde. Fokus er på åpne systemer, med bussystemet KNX som hovedprodukt.

Andxor AS er en landsdekkende totalleverandør av løsninger for automatisering og SD-anlegg(toppsystem) innen fagområdene ventilasjon, varme/kjøling, sone-styring,
lastkontroll, snøsmelting, renrom, systemintegrasjon og energieffektivisering.

OneCo AS er et industrikonsern med kjerneaktivitet innen elektro og automasjon og leverer systemintegrerte løsninger, der selskapet sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen. Prosjektleder i OneCo, Håkon Dean forteller at de leverte alle tekniske installasjoner. Tross at dette er fengsler, opplevde han ikke at det var store tekniske utfordringer. Leveransene var to forskjellige entrepriser, og samarbeidet fungerte godt.

Elektro Sør AS utfører sterk- og svakstrøminstallasjoner i bolig, fritidsbolig, landbruk, næringsbygg og industri samt kontroll og service på disse.

Elektro-entreprenøren Arendal AS ble etablert i 1989 og er et firma med 35 ansatte. Bedriften har egen svakstrømavdeling, internkontrollavdeling og elektroavdeling under samme tak, dette for å styrke spisskompetanse i alle fagområder. Selskapet var ansvarlig for elektrokontraktene, med Instell som underleverandør. – Prosjektet innehar alle disipliner på elektro, og er nok det mest komplekse vi har hatt gjennom 30 å. Men spennende, sier daglig leder Fredrik Pedersen i Elektro-entreprenøren Arendal.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


– Vi har fokus på standardisering av KNX-installasjoner

Produktansvarlig Atle Næss (t.v) og daglig leder Jo Jessen i Instell AS.