Daglig leder Vigdis Sværen i Integra. Foto: Per Henriksen

– Hjelper utfordringer med å få tak i medarbeidere med riktig kompetanse

Nå blir det videreutdanning i bygningsautomasjon

0

– Kravene til klima og energiløsninger i bygninger blir stadig strengere, og mange av løsningene finner man i teknologien. Samtidig skal de tekniske systemene virke sammen og legge til rette for effektiv drift. Automasjonsbransjen har i lengere tid hatt utfordringer med å få tak i medarbeidere med riktig kompetanse, sier daglig leder Vigdis Sværen i Integra.

Hun sier i forbindelse md at OsloMet nå tilbyr videreutdanning i bygningsautomasjon at Integra har i samarbeidet med Bransjeprogrammet og OsloMet bidratt med å få dette kurset på plass.

– Det vil sikre kompetanse bransjen trenger, men også gjøre det mulig for personer som er permittert eller står i fare for å bli permittert å ta utdanning uten å miste retten til dagpenger, påpeker hun.

Sværen viser til at tilbakemeldingene så langt tyder på stor interesse, og at mange ikke har fått plass i denne omgangen.

– Vi vil derfor se på muligheten for å kunne tilby et nytt kurs over sommeren, informerer Vigdis Sværen.

Det første kurset for byggningsautomasjon starter allerede i midten av juni på OsloMet. Integra og Nelfo samarbeider med OsloMet om å tilby et spennende videreutdanningstilbud i bygningsautomasjon.

Med finansiering fra bransjeprogrammet for elektrifisering, tilbys utdanningstilbudet og finansiering fra bransjeprogrammet gjør at det ikke er deltakeravgift, men alle studenter i Norge må betale semesteravgift i henhold til lov om Studentsamskipnader.

Oppfordrer permitterte ingeniører om å søke

Kurset er åpent for alle, men det oppfordres spesielt permitterte ingeniører om å vurdere tilbudet. Nye regler under koronakrisen gir mulighet for utdanningspåfyll i permitteringsperioden. Kurset bygger på emnet Automasjon i bygg fra bachelorutdanningen Energi og miljø i bygg.

Kurset gir studentene grunnleggende kunnskap om styring og regulering av energitekniske anlegg i bygninger. Studentene skal lære grunnleggende teori om bygningsautomasjon, feltbus, protokoller, blokkdiagram, forskjellige typer av følere, regulatorer, pådragsorgan og aktuatorer.

Flerfaglig systemintegrasjon og faglig ledelse innen bygningsautomasjon inngår i alle tema.

Kurset retter seg mot kandidater med bachelor- eller mastergrad, eller tilsvarende realkompetanse.

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om rollen som teknisk systemintegrator (ITB-koordinator).

Opptakskrav er de samme som til bachelor ingeniørfag: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Undervisningen er organisert ved at nettsamlingene gjennomføres på Zoom, med opptak. Arbeidsformen er nettsamlinger med oppfølgende læringsnotat og video med oppgaver og alle ser hva de andre leverer.

Mer informasjon på Integras nettside.

Egen nettside for kurstilbudet er under utvikling. For å motta full emnebeskrivelse, kan du kontakte Marit Sandvik: marsan@oslomet.no

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


OsloMet får sivilingeniørutdanning i energi og miljø i bygg

Foto fra studiene energi og miljø i bygg ved OsloMet. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet