Instituttleder ved Institutt for bygg- og energiteknikk, Hallgrim Hjelmbrekke. Foto: OsloMet

Videreutdanningen i automasjon i bygg på OsloMet vekker interesse

- Vi har nå nær 70 søkere

0

Det er nå nær 70 søkere til den nye videreutdanningen i automasjon i bygg på OsloMet. – OsloMet følger her opp regjeringens initiativ «Lære hele livet», og ønsker å styrke arbeidet med livslang læring, sier instituttleder ved Institutt for bygg- og energiteknikk, Hallgrim Hjelmbrekke.

Videreutdanningen gir studentene grunnleggende kunnskap om styring og regulering av energitekniske anlegg i bygninger, og har 25 studieplasser.

Studentene lærer grunnleggende teori om bygningsautomasjon, feltbus, protokoller, blokkdiagram, forskjellige typer av følere, regulatorer, pådragsorgan og aktuatorer, og om faglig ledelse av disse.

Videreutdanningen er spesielt rettet mot søkere med bachelor- eller mastergrad som har behov for etterutdanning innen bygningsautomasjon.

Undervisningen er digital med nettsamlinger på videokonferansesystemet Zoom.

Nettsamlingene følges opp med læringsnotat og video med oppgaver.

Universitetet skal satse på etter- og videreutdanning, og utvikle undervisning innen ulike fagområder som et tiltak for kompetanseheving i kommuner, næringsliv og andre sektorer.

– OsloMet har en ambisjon om å gjøre digital og teknologisk kompetanse til en integrert del av våre studier og fagmiljøer, sier Hjelmbrekke.

– Institutt Bygg- og energiteknikk legger vekt på en tverrfaglig digital kompetanse i byggfag, og utvikler derfor emnet Automasjon i bygg som et digitalt emne.

– Regjeringens kompetansepakke på 190 millioner kroner til kompetanseheving i Koronakrisen har gjort det mulig å tilby dette nye videreutdanningstilbudet så raskt.

Videreutdanningen i automasjon i bygg er på 10 studiepoeng.

Les meir om videreutdanningen i automasjon i bygg

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


– Hjelper utfordringer med å få tak i medarbeidere
med riktig kompetanse

Vigdis Sværen i Integra.