Ingunn Gjermundnes hos GC Rieber Eiendom.

GC Rieber Eiendom var vert og hovedaktør gjennom et mangfoldig program

ITB Brukerforum gikk digitalt

0

ITB Brukerforum hadde sitt første digitale møte i Bergen, 9. juni 2020. Vertskapet
for anledning var GC Rieber Eiendom. Arne Eggen i Integra sier at innledere hadde forberedt seg godt, med gode innlegg og spennende filmsnutter og deltagerne fulgte godt med, selv om man ikke satt i samme sal.

– Vi var 56 deltagere som fulgte det digitale møtet, og det er bra, sier han.

Det var Arne Eggen i Integra – foreningen for automatisering og digitalisering og Kjell
Petter Småge fra Grønn Byggallianse som dirigerte dagens samling. De innledet med å
understreke Brukerforumets betydning ved å synliggjøre verdien av automatisering og
medlemmenes kompetanse. Brukernytten skal være enkel, fleksibel, trygg og pålitelig og
gi merverdi for drift og leietagere/brukere. Ansvar for IT-kvalitet og sikkerhet, nettverk,
kundedialog og samarbeid i verdikjeden og kvalitet i leveranser, «Riktig med en gang»
og forutsigbart ved hjelp av standardisering, er sentralt i dette ble det påpekt.

Likeledes viktigheten av gode prosesser for å øke kompetanse, innovasjon og gode
anskaffelser.

Miljøkartlegging

Ingunn Gjermundnes fra GC Rieber Eiendom fortalte om miljøkartlegging i sine
bygninger ved å benytte Breeam In Use.

GC Rieber Eiendom har 250.000 kvm utleieareal og rundt 500 leietakere.
Eiendomsselskapets mål er utbygging av 8 000-10 000 kvm nybygg per år.

BREEAM NOR er forankret i verdiene til selskapet, fortalte hun og at selskapet skal være
langsiktig.

– Vi skal ligge foran forskriftene og vi skal bidra til mer bærekraftige løsninger og også
være ledende på energi og miljø, sa hun.

Stian Garmann Oestreichi i Multiconsult snakket om prosjektgjennomføring med
systematisk ferdigstillelse og om hvordan sikre at prosjektet oppfyller alle funksjonskrav
innenfor gitte tids-kostnads-og kvalitetskrav.

Fokus ved oppgradering av eiendommer

Kim Krossøy i KIRO Eiendomsforvaltning tok opp erfaringer med sertifisering og hvilke
områder det bør fokuseres på ved oppgraderinger av eiendommer. Blant annet viste han
til at ofte er hovedutfordringen er å fremskaffe FDV-dokumentasjon, og betydningen av å
samle og strukturere FDV-dokumentasjon.

Han sa at «Pass» er i utgangspunktet en bra karakter! Bare det å ha sertifisert bygget
viser at man har fokus på drift, forvaltning og miljø.

Dialogen i ITB Brukerforum DIGITAL som fulgte ble ganske så bra innenfor de rammene
som foreligger med mange deltagere og «stor avstand» mellom deltagere.

Møtet ble avsluttet med informasjon om Standard Online sine dagskurs i ITB, om studietilbudet fra Oslo MET om bygningsautomatisering og Grønn Byggallianse sine kurs i Grønn Eiendomsdrift.

Mer om det faglige innholdet følger i en senere artikkel her på ITBaktuelt.

Artikkelen er oppdatert 2020-06-15 14:03

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev