Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge.

Elko slutter å produsere el-materiell i Norge etter 75 år

Vil samle europeisk produksjonen til færre fabrikker

0

Siden 1945 har Elko på Åmot i Modum produsert el-materiell som stikkontakter og lysbrytere, men fra neste år er det slutt. Da legges fabrikken ned.

I en pressemelding skriver eieren Schneider Electric at styrets beslutning om å flytte produksjonen og distribusjonssenteret fra Åmot til henholdsvis Schneider Electric sin fabrikk i Merten, Tyskland, og til Schneider Electric sitt distribusjonssenter i Örebro, Sverige, ble i dag kommunisert til de ansatte i et allmøte på fabrikken. Dette vil være viktig for å sikre ELKO sine ambisiøse planer i årene som kommer.

Flyttingen kommer som en konsekvens av en grundig utredning som har pågått siden januar i år. Dette er også i tråd med konsernets strategi for å samle den europeiske produksjonen til færre og større fabrikker og distribusjonssentre for å utnytte stordriftsfordeler og med geografisk beliggenhet nær de største markedene i Europa.

–Det var selvsagt en vanskelig beskjed å gi til ansatte på Åmot, og for mange en veldig tung beskjed å få, sier Karoline Nystrøm, styreleder i ELKO og administrerende direktør i Schneider Electric Norge.

–Det er viktig for meg å understreke at dette ikke handler om at de ansatte har gjort en dårlig jobb, tvert imot; – vi er godt fornøyd med den dedikerte jobben de ansatte har gjort i mange år og glad for det varme engasjementet de har for ELKO. Vi skal ta godt vare på våre ansatte i perioden frem til avviklingen, sier Nystrøm.

ELKO sin fabrikk på Åmot har de siste årene stått for en stadig mindre andel av ELKO sitt salg. Nye smarte produkter som ELKO lanserer i sommer og videre fremover vil bli produsert av andre større fabrikker i konsernet. I en stadig tøffere markedssituasjon med en akselererende teknologiutvikling som skaper grunnlaget for mer avanserte produkter, er ELKO nødt til å produsere sine produkter på en mest mulig rasjonell og effektiv måte for å kunne beholde og utvikle sin historiske markedsposisjon i Norge og Norden. Som en del av Schneider Electric gir flyttingen ELKO gode muligheter til å oppnå nettopp dette.

Flyttingen vil styrke ELKO sin fremtidige konkurransekraft slik at kundene våre også i årene fremover kan regne med ELKO som den ledende leverandør av elektromateriell.

Et samlet distribusjonssenter for Norden i Sverige vil gi en mer effektiv og optimal distribusjon av Schneider Electric sine produkter, inkludert ELKO-produktene. Flyttingen av distribusjonssenteret vegg-i-vegg med fabrikken på Åmot er også en konsekvens av at produksjonen ved denne fabrikken flytter.

– I Schneider Electric er det tradisjon for å handle når vi kan, ikke vente til vi må. Utviklingen i markedet går raskt. Etterspørselen etter smarte brytere og stikkontakter øker, og nye konkurrenter dukker opp. Vi må snu mens vi har styrefart. Det er både trist og tungt å legge ned en tradisjonsrik norsk fabrikk og mange arbeidsplasser. Vi mener likevel at dette er en riktig og fremtidsrettet beslutning, sier Nystrøm.

Flyttingen skal etter planen skje i løpet av 2021. I mellomtiden skal produksjonen gå som normalt. Ingen ansatte på Åmot mister jobben i 2020 og mange vil fortsette et godt stykke ut i 2021.

– Vi håper at arbeidsmarkedet har tatt seg opp igjen innen den tid og at våre ansatte får nye muligheter andre steder når fabrikken legges ned. Som arbeidsgiver skal vi stille opp for våre ansatte i en vanskelig tid. Vi skal støtte de med å finne ny jobb, tilby gode sluttpakker og mulighet for overgang til AFP for de som nærmer seg AFP-alder, sier Nystrøm.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev