Oppgradering til solcelletak skal gi Statsbyggs leietakere betydelige besparelser i energikjøp. Foto: Statsbygg

Statsbygg vil produsere strøm på statens tak

900 000 kvadratmeter

0

Statsbygg har gjennomgått sine nærmere 900 000 kvadratmetere med tak for å finne ut hvilke som kan egne seg til solceller. Undersøkelsen viser at potensialet for strømproduksjon kan være stort.

Gjennomgangen har skjedd gjennom prosjektet JaTak. Resultater er at 500 000 kvadratmeter takareal egner seg til montering av solceller, mens halvparten av disse er spesielt godt egnet. I teorien kan det på det egnede arealet produseres 40 millioner KWh i året. Dette tilsvarer årsforbruket til 2000 eneboliger eller 16 000 elbiler. De takene som er spesielt godt egnet vil alene kunne produsere 30 million KWh strøm.

Strømproduksjon med solcelletak kan gi store innsparinger i statlige institusjoners driftsbudsjett. De kommer derimot ikke gratis. Statsbyggs beregninger viser at utbyggingen av alle egnede tak vil koste rundt 1,2 milliard kroner i investeringer. Utbyggingen av de spesielt egnede takene vil koste 500 millioner kroner.

Lønnsom energikilde

Levetiden for et solcelleanlegg er så lang at det vil være en lønnsom energikilde som kan konkurrerer med andre energikilder. I tillegg er satsing på solcelletak et godt miljøtiltak.

Oppgradering til solcelletak vil gi Statsbyggs leietakere betydelige besparelser i energikjøp. De må derfor regne med å være med på finansieringen. Statsbygg kan bidra gjennom en såkalt «grønn avtale», der Statsbygg dekker investeringen, mens leietakeren nedbetaler den over tid gjennom husleien.

Statsbygg arbeider nå med en prioritert liste på 50 tak med et areal på 175 000 kvadratmeter. Estimert strømproduksjon på disse takene er 15 millioner KWh, mens investeringsbehovet er beregnet til 225 millioner kroner. 15 GWh tilsvare den energimengden Statsbygg må spare gjennom ENØK og lokal fornybar energiproduksjon hvert år mot 2030, for å nå klimamål i tråd med politisk vedtatte ambisjoner.

Et av mange tiltak i tiltakspakken

Lokal fornybar energiproduksjon gjennom solcelletak var en del av den siste tiltakspakken som ble presentert av regjeringen fredag 29. mai. Her ble det foreslått bevilget rundt 264 millioner til tiltak i statlige eiendommer. 40 millioner kroner ble foreslått brukt til å etablere solceller og ladepunkter på eiendommer innenfor statens husleieordning. I tillegg skal midlene benyttes til å digitalisere driften av eiendommer.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev