Arild Bjørkedal, salgsdirektør for Secure Power i Schneider Electric Norge.

Moderne datahåndtering stiller nye krav til IT-miljøet

Strategi for integrerte løsninger innen eiendom

0

Nettverk for Edge computing blir en stadig viktigere del av forretnings- og IT-strategien hos mange bedrifter innen eiendom. Administrasjon av disse komplekse nettverkene kan imidlertid bli en ekstra belastning for allerede anstrengte IT-budsjetter og IT-avdelinger. Nye krav til måten vi håndterer data på, krever også nye og innovative løsninger.

Schneider Electric er verdensledende innen energiteknologi, sanntidsautomatisering, programvare og tjenester innen integrerte løsninger for hjem, eiendom, datasentre, kritisk infrastruktur og industri.

Selskapet har nylig gjennomført en global lansering av flere nye løsninger, som gjør det enklere for IT-fagfolk å administrere sine nettverk for Edge computing:

– Vi har utviklet neste generasjons leverandørnøytrale programvare for fjernovervåkning. Programvaren har kapasitet til å administrere hele livssyklusen til distribuert IT, via en heldekkende tjeneste, sier Arild Bjørkedal, salgsdirektør for Secure Power i Schneider Electric Norge.

Edge computing er et distribuert databehandlingsparadigme som bringer beregning og datalagring nærmere stedet der transaksjonen skjer, for å forbedre responstider og spare båndbredde.

– Synlighet og proaktiv hendelsesstyring er en del av Schneider sin EcoStruxure IT-løsning, i tillegg til et stort utvalg av datasenter-maskinvareløsninger for selskaper i forskjellige størrelser, forklarer Bjørkedal.

Forberedelse er en forutsetning

I krisetider, som den vi nå har over oss, blir det raskt behov for å takle den samme produktiviteten, på tross av nedsatt kapasitet og færre ansatte på plass.

Statistikken viser et dystert scenario. I følge en rapport fra 2018, utført av det amerikanske byrået for beredskapsstyring Federal Emergency Mangement Agency, gikk 40 prosent av alle små og mellomstore foretak dukken etter en katastrofe. Blant selskapene som klarte seg gikk 25 prosent konkurs i løpet av et år.

Arild Bjørkedal understreker at det å forberede seg på konsekvensene av potensielle kriser, kan være en forutsetning for overlevelse:

– Vi kan ikke forutsi når en krise vil oppstå, men vi kan redusere risikoen for selskapet ved å planlegge for fortsatt drift. Dette inkluderer mange forskjellige elementer, hvor ett av dem er fjernovervåking av fasiliteter og kritisk infrastruktur: Ved å forutse nødsituasjoner og avbrudd i driften- og legge opp ledelsesscenarier på forhånd, kan selskaper prioritere bedre. De kan med andre ord anvende en taktikk med en mer effektiv respons.

Apper og mobile plattformer kan brukes til å aktivere nøkkelpersoner uten forsinkelse og gjøre det lettere å koordinere tiltak for å holde virksomheten i gang. Takket være digitale verktøy som AI og VR, kan ansatte jobbe eksternt og få tilgang til applikasjoner og dokumentasjon fra et annet sted, mens de er i nær kontakt med kollegene. Denne typen omfattende løsninger er neste generasjon Data Center Infrastructure Management – DCIM.

I løpet av de siste 10 årene har fjernovervåkning utviklet seg fra å være rent reaktiv til å være datadrevet. Med neste generasjon DCIM-programvare, kan data samles inn og analyseres. Dette gir selskaper tilgang til datadrevet kunnskap som kan brukes til prognoser:

– Overvåkning har allerede en bred spredning og anvendelse, men de fleste utnytter ikke fordelene som fremskritt innen Big Data og AI kan tilby. Vi ser en trend mot større aksept og flere bruksområder for de nye teknologiene. Utfordringen ligger i at utviklingen er avhengig av Edge computing, med kontinuitet og driftssikkerhet, understreker Bjørkedal.

Godt vedlikeholdte systemer er mer pålitelige

Påliteligheten til IT-systemer avhenger av energi, kjøling og utstyr for sikkerhetsovervåking. Edge-datasentre er ofte geografisk spredt og ubemannet. Den neste generasjonen DCIM-programvare på skybasert infrastruktur, mobile enheter og AI, kan brukes til effektiv fjernovervåking av kantinfrastrukturen. Sammenlignet med tidligere DCIM-løsninger, er moderne DCIM-verktøy lettere å skalere, vedlikeholde og administrere eksternt. I tillegg bruker nyere DCIM-plattformer AI, noe som gjør håndteringen mer forutsigbar og automatisert.

I Schneider Electric er vi opptatt av at godt vedlikeholdte og administrerte DCIM-systemer gjør datasentre og distribuerte IT-miljøer mer pålitelige og effektive: – Dette krever godkjenning fra alle interessenter og integrering av DCIM-prosesser med eksisterende programmer som brukes i virksomheten. I tillegg må selskapet sette av egne ressurser til overvåking av systemet, eller velger å ha en partner eller leverandør til å ta seg av hele systemadministrasjonen.

Spesialutviklede løsninger
for å effektivisere driften av datasentre

Schneider Electric tilbyr ulike pakkeløsninger som IT-eksperter kan bruke på forskjellige måter, for å passe selskapets muligheter. Det er flere alternativer for synlighet og feilsøking av den nødvendige infrastrukturen for energi og kjøling, inkludert EcoStruxure IT Expert og EcoStruxure Asset Advisor.

Alle plattformer er utviklet og testet for å takle sikkerhetstrusler- og gi garanti for beskyttelse av kundedata. Kundedata overføres sikkert til EcoStruxure IT-plattformen med EcoStruxure IT Gateway. Den har en utgående forbindelse, slik at ingen får tilgang til sensitive data. Vanlige høykvalitets penetrasjonstester, utført av sertifiserte tredjeparts hackere, sikrer høy applikasjonssikkerhet.

– Bedrifter som ikke har kunnskap og ansatte til å administrere IT-miljøene sine, kan bruke verktøyene våre for å få synlighet for infrastrukturen. Dette betyr at nedetid, på grunn av økt kompleksitet i distribuerte IT-miljøer, kan unngås. På denne måten kan selskapets datasenter jobbe langt mer effektivt – et viktig argument for å få ledelsen til å investere i den nye teknologien. Teknologien er absolutt utviklet og testet mot cybersikkerhetsrisiko, noe som er et veldig viktig aspekt ved all digital tilkobling, avslutter Arild Bjørkedal i Schneider Electric.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev


Effektbryter ivaretar driftssikkerheten i komplekse applikasjoner